Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


8e “Warsteiner open” golfwed­strijd vol met uitdagingen

Zater­dag 25 en Zondag 26 augus­tus is de 8e edi­tie van het Warsteiner Golfeven­e­ment op de prachtige baan van de Zaanse Golf Club. Een wed­strijd over twee dagen, 18 holes voor dames en heren met een hand­i­cap van 18,4 of lager.

Dames en heren lijkt een senioren toer­nooi, maar jon­geren vanaf 14 jaar kun­nen inschri­jven voor deze ambitieuze wed­strijd. Er liggen dan ook de nodige uitdagin­gen. De belan­grijk­ste is miss­chien wel het breken van het baan­record (de PAR 71 van de baan is nog steeds niet gebro­ken). Er is een prachtige prijs van € 500,00 mee te verdienen.

Ook de Hole-​in-​one prijs is niet te vers­maden. Dekker auto­groep stelt daar­voor een fraaie per­so­n­e­nauto ter beschikking. Dankzij de spon­sors is de pri­jzentafel zeer goed gevuld. Fraaie golf gere­la­teerde pri­jzen van Golf Plaza, arrange­menten bij de Walvis en nog veel meer.

Witte Wieven en Zwarte Vleer­muizen in het Rosariumpark

pers­bericht

Geniet van een echte ver­halen­verteller in de Rosar­ium Vrien­den­tuin en laat de ver­halen­verteller in jezelf wakker worden.

Waar: Rosar­ium Vrien­den­tuin, rosar­i­umpark, Krommenie

Wan­neer: Vri­jda­gavond 24 augustus

Aan­vang: 20:00

Het begint een tra­di­tie te wor­den. Ook deze zomer weer een edi­tie van Ver­halen in het Park. Wederom zal Smid & Zo. (ver­halen­verteller Jacob Pas­sander) het voor­touw nemen door een bloed­erige ver­sie van ‘Die Fle­d­er­maus’ ten gehore bren­gen. ( Nee, het is een ver­halen­verteller, geen operazanger!)

Dit omdat het dan ook de ‘Nacht van de Vleer­muis’ is.

Varen vanuit de Poelboerderij

Varen vanuit de Poelboerderij

Pers­bericht

Poelboer

Fiet­sex­cur­sie in het Twiske op zondag 2 sep­tem­ber 2018

pers­bericht

Heeft U zin om een keer mee te gaan met een fiet­sex­cur­sie geor­gan­iseerd door het IVN Twiske?

We fiet­sen we een rondje om de Stoot­er­splas, waar­bij we bij inter­es­sante gebieden afstap­pen o.a bij de Blokken waar ook de Schotse Hoog­lan­ders te zien zijn.

Een aan­tal zomer­vo­gels zijn al vertrokken. Anderen zoals de zwaluwen berei­den zich voor op de grote reis door zich vol te eten met vliegen en muggen. Enkele planten laten nog nabloei zien zoals

het lev­erkruid en het boeren­wormkruid en als de zon schi­jnt kun­nen er vlin­ders wor­den gezien zoals de ata­lanta, dag­pau­woog en de kleine vos.

Er kun­nen max­i­maal 12 per­so­nen mee. Opgave is ver­plicht via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Kosten: € 2,50 per per­soon (kinderen en leden van het IVN en KNVV gratis)

Datum: zondag 2 sep­tem­ber 2018

Tijd: 14.0016.00

Plaats: Boerderij de Marsen , Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer

🎶Grammy-​winnaar Joe Louis Walker, Bruce Katz en Giles Rob­son naar De Flux🎵

pers­bericht

Op vri­jdag 14 sep­tem­ber om 21:30 uur in Podium de Flux

Wat gebeurt er als je drie blues leg­en­des bij elkaar op het podium plaats? Magie… Joe Louis Walker, Bruce Katz en Giles Rob­son gri­jpen terug op de oor­sprong van de klassieke blues in een akoestis­che show waarin nos­tal­gis­che glo­rie hoogtij viert.

Joe Louis Walker is een ware pow­er­house gitaar vir­tuoos, grammy win­naar, een unieke zanger en oneve­naar­bare song­writer. Hij heeft inmid­dels 4 maal de Blues Music Awards gewon­nen en hij is geen onbek­ende in de Blues Hall Of Fame. Zijn laat­ste wapen­feit is genaamd ‘Every­body Wants A Piece’ en doet zijn naam eer aan.

Bruce Katz is een van de meest ervaren, vir­tuoze blues pianis­ten van het moment. John Ham­mond noemt hem een van de beste key­board arti­esten die hij ooit heeft geho­ord. “This man is as good as it gets” – John Hammond

Je moet iets behoor­lijk goed doen als grootse har­mon­i­cas­pel­ers als Sugar Blue en Paul Jones je pri­jzen om je tal­ent. Giles Rob­son speelt de ster­ren van de hemel op zijn ongetemde blues har­mon­ica. Hij is bek­end als front­man van de garage­rock blues band The Dirty Aces. Giles Rob­son wordt ook wel de ‘Joe Bona­massa van de blues-​harmonica’ genoemd.

Het album ‚Jour­neys To The Heart Of The Blues’ wordt uit­ge­bracht door het leg­en­darische label ‚Alli­ga­tor Records’.

Podium de Flux, adres: Zuiderk­erk­straat 2 in Zaan­dam, Tele­foon: 075 615 4832

Datum: 14 sep­tem­ber | Aan­vang: 21:30 | voorverkoop: € 15,00 | aan de deur: € 17,50

Joomla tem­plates by a4joomla