Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Duo Ad en Jo in Zorg­cen­trum Mennistenerf

Pers­bericht

Mennistenlogo

Op zondag­mid­dag 8 augus­tus a.s. treedt het Duo Ad en Jo op in Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf, met een men­geling van eigen num­mers en bek­ende hits.
Het belooft weer een gezel­lige mid­dag te worden!

De zaal is open om 14.00 uur en het begint om 14.30 uur. Het optre­den vindt plaats in de Arend Dik Zaal van ons zorgcentrum.

De kosten zijn € 5,- voor per­so­nen van “buiten” het Zorg­cen­trum. Er is natu­urlijk een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar, dus wees er snel bij!

U bent van harte welkom!

Men­nis­ten­erf | H. Ger­hard­straat 77 | 1502 CC Zaandam

T: 075 612 32 62 | Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Duo Ad en Jo in Zorg­cen­trum Mennistenerf

Pers­bericht

Mennistenlogo

Op zondag­mid­dag 8 augus­tus a.s. treedt het Duo Ad en Jo op in Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf, met een men­geling van eigen num­mers en bek­ende hits.
Het belooft weer een gezel­lige mid­dag te worden!

De zaal is open om 14.00 uur en het begint om 14.30 uur. Het optre­den vindt plaats in de Arend Dik Zaal van ons zorgcentrum.

De kosten zijn € 5,- voor per­so­nen van “buiten” het Zorg­cen­trum. Er is natu­urlijk een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar, dus wees er snel bij!

U bent van harte welkom!

Men­nis­ten­erf | H. Ger­hard­straat 77 | 1502 CC Zaandam

T: 075 612 32 62 | Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Vaararrange­ment Zaanse Schans
Pers­bericht

boattourHoe heer­lijk is het om met de wind in je haren over de Zaan te varen? Bezoek­ers van de Zaanse Schans kun­nen nu in het week­end per boot naar molen De Bonte Hen en het Molenmuseum

Rondlei­d­ing
Elke ander­half uur vertrekt er een boot van de molens De Bleeke Dood aan de Lagedijk te Zaan­dam en De Huis­man op de Zaanse Schans.
De tocht over de Zaan eindigt bij De Bonte Hen, waar de mole­naars u laten zien hoe zij lijno­lie maken. Na een blik op de exposi­tie met film, ver­laat de bezoeker de molen, via een bij­zon­dere voordeur, voor een bezoek aan het

Molen­mu­seum.
Daar staan acht virtuele gid­sen klaar om hun ver­haal te vertellen. Naast het ver­haal van de molenknecht over de zware arbei­d­som­standighe­den, staan de ver­halen van onder meer de koop­man, de welgestelde dame, de uitvin­der en de kun­ste­naar die het molen­panorama schilderde.

De toe­gang tot de Bonte Hen en het museum is inbe­grepen in het retourticket, maar natu­urlijk is het ook mogelijk om alleen een ticket voor de boot­tocht te kopen.

Voor vaarschema en pri­jzen klik op onder­staande link.
https://​www​.zaan​schemolen​.nl/​v​a​a​r​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​-​z​a​a​n​s​e​-​s​c​h​a​n​s


Ger Zaagsma exposeert

Pers­bericht

GerZaagsma

De exposi­tie van Ger Zaagsma in de glazen kubus is t/​m 14 augus­tus geopend.

Art Zaanstad
Grote Hulzen 11
1505 RH Zaandam

FridaFrida Kahlo – viva la vida
Pers­bericht


In het kader van kun­st­film ver­to­nen filmthe­ater De Fab­riek en Artza­anstad op vri­jda­gavond 20 augus­tusFrida — viva la vida’. De film neemt je mee op een reis door het leven van een van de bek­end­ste vrouwelijke ico­nen: Frida Kahlo.
De avond begint om 19.10 uur met een inlei­d­ing van Marc Aijtink, directeur van Artza­anstad.
De terug­keer van Kun­st­Film­Fab­riek, met Frida – Viva La Vida: een fascinerend en inzicht­gevend portret van een geni­aal kun­stenares en een bij­zon­dere vrouw. In samen­werk­ing met en ingeleid door Artzaanstad-​directeur Marc Aijtink.

Joomla tem­plates by a4joomla