Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Zwem4daagse 2019 & Boule­vaart — De vaart er in 2019

Pers­bericht
zwem Vaart

StapTeunisHeden­daags Real­isme @ Galerie Staphorius in Westzaan

Pers­bericht
Kun­st­ga­lerie Staphor­sius organ­iseert deze zomer voor de 6e keer ‘Zon­der Haast’, een zomer­ex­posi­tie van schilder­i­jen en objecten van heden­daags real­is­tis­che kun­ste­naars uit het bin­nen– en buitenland.

De galerie biedt ook dit jaar weer een gevarieerde col­lec­tie van zeer fijn geschilderde schilder­i­jen en ook werk in een meer lossere impres­sion­is­tis­che stijl, waar­bij echter de zicht­bare werke­lijkheid niet uit het oog wordt ver­loren. Ook wor­den bronzen en houten objecten aange­bo­den.
Werk van kwaliteit in elke pri­jsklasse.
De exposi­tie duurt tot en met 22 sep­tem­ber.

StapKaasmakerij

Uit­leg van kun­ste­naars over hun inspi­ratie
Met „Sundays@Staphorsius” is de galerie ook op 22 sep­tem­ber (zondagopen­ing van 1317 uur) geopend, en zullen ver­schil­lende kun­ste­naars in de galerie uit­leg geven over hun inspi­ratie, werk en de tech­nieken die ze hier­bij toepassen.

De exposi­tie is vrij toe­ganke­lijk met ook ruime parkeergelegenheid.

Geopend: dins­dag t/​m zater­dag, 917 uur.
Kun­st­ga­lerie en Lijsten­mak­erij Staphor­sius
J.J. Allanstraat 287B
West­zaan
075 614 3000
www​.staphor​sius​.nl

Ver­leng­ing van rijbewijs

Pers­bericht

Rijbe­wi­jskeurin­gen in Zaanstad

culinairCuli­nair Men­nis­ten­erf met Spaanse tapas

Pers­bericht
Tij­dens de laat­ste culi­naire avond van het Men­nis­ten­erf voor de zomer­stop wor­den er diverse Spaanse tapas geserveerd. Spanje staat bek­end om haar heer­lijke stran­den, mooie bin­nen­lan­den en dus tapas! Laat u ver­rassen door de diverse gerechten die de kok en zijn keuken­bri­gade in hun keuken spe­ci­aal voor u berei­den. Uit­er­aard hoort er bij de culi­naire avond een vers gemaakte soep en wordt er afges­loten met een dessert.
Wilt u aan­schuiven? U bent van harte welkom op vri­jdag 28 juni vanaf 18.00 uur, de kosten voor deze culi­naire avond bedra­gen € 18,50 per per­soon.
U moet wel even van te voren reserveren. Doet u dat door te bellen met de recep­tie: 075 612 32 62.
Graag tot ziens!

aakExposi­tie “HOUT

Pers­bericht
Bij ArtZa­anstad in samen­werk­ing met FKG Archi­tecten aan de Zaan. Artza­anstad brengt, samen met FKG Archi­tecten aan de Zaan, het hout terug naar Zaanstad mid­dels de exposi­tie “HOUT”. Van don­derdag 20 juni tot en met zater­dag 13 juli is het werk van diverse kun­ste­naars en ontwer­pers te zien.
De feestelijke open­ing, die wordt ver­richt door burge­meester Jan Ham­ming, is op zater­dag 22 juni om 15.00 uur.

Joomla tem­plates by a4joomla