Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Gratis Cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’.
Ben je op zoek naar meer zelfvertrouwen, meer con­t­role over je leven, meer inner­lijke sta­biliteit en bewustz­ijn? Dan is deze gratis train­ing iets voor jou.
In deze train­ing gaan we in op je bewustz­ijn, je onder­be­wustz­ijn, draagkracht ver­sus draa­glast, zelfliefde en –compassie.
De cur­sus start op don­derdag 4 juni 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk twee uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 4 en 18 juni, 2 en 30 juli en 6 augus­tus van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Deze cur­sus zal in ver­band met de coro­na­maa­trege­len online, inter­ac­tief wor­den gegeven. Als de maa­trege­len dat toe­laten zal mogelijk later in het cur­sus­tra­ject de cur­sus op locatie verder gaan.
Locatie: West­z­i­jde 120 in Zaandam
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 35 71 100.


Gratis cur­sus ‘Omgang met stress’
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het beheersen van jouw stress­niveau.
Voel je je vaak ges­pan­nen, vind je het lastig om je gren­zen aan te geven, ben je bang om fouten te maken, denk je pas gewaardeerd te wor­den als je bv. heel hard werkt? Dan is deze train­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in hoe een stress ontstaan, geven tips en doen oefenin­gen om je stress­niveau te beheersen.
De cur­sus start op woens­dag 10 juni 2020.
De cur­sus heeft 4 bijeenkom­sten van elk 2 uur.
De bijeenkom­sten vin­den plaats op 10 en 24 juni, 8 en 22 juli en 5 augus­tus van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Deze cur­sus zal in ver­band met de coro­na­maa­trege­len online, inter­ac­tief wor­den gegeven.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 11 00.


Tweede bene­fi­etk­wis voor Zaankan­ters die door de corona-​crisis finan­cieel zijn getrof­fen.
Pers­bericht

Op veler ver­zoek vindt vri­jdag 29 mei om 20.00 uur een tweede edi­tie van de Hart voor Zaankan­ters Kwis plaats. Doel van de kwis is om geld in te zame­len voor Zaanse bedri­jven, organ­isaties of bijvoor­beeld kleine zelf­s­tandi­gen die door de Corona-​crisis zijn gedupeerd.

Gratis Cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’
Pers­bericht

indigologoIndigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’.
Ben je op zoek naar meer zelfvertrouwen, meer con­t­role over je leven, meer inner­lijke sta­biliteit en bewustz­ijn? Dan is deze gratis train­ing iets voor jou.
In deze train­ing gaan we in op je bewustz­ijn, je onder­be­wustz­ijn, draagkracht ver­sus draa­glast, zelfliefde en –com­passie.

Deze cur­sus zal in ver­band met de coro­na­maa­trege­len online, inter­ac­tief wor­den gegeven. Als de maa­trege­len dat toe­laten zal mogelijk later in het cur­sus­tra­ject de cur­sus op locatie verder gaan.
De cur­sus start op don­derdag 4 juni 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk twee uur.
De bijeenkom­sten vin­den plaats op 18 juni, 2 en 30 juli en 6 augus­tus van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Locatie: West­z­i­jde 120 in Zaan­dam
Er zijn geen kosten aan deel­name ver­bon­den.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of via 088 357 1100.


Teken­wed­strijd Clara
Pers­bericht

Beste lezer,
Nor­maal gespro­ken zou het alle dagen druk zijn op stads­boerderij Dar­win­park. Van­wege het Coro­n­avirus is het nu echter heel rustig.
Gelukkig zijn de juf­fen Tessa en Ryanne (van Et Buut) bij ons langs geweest. Op zoek naar Tante Clara hebben ze een paar leuke film­p­jes gemaakt. Onze juf­fen (Carina, Mar­tine en Anne­mieke) beant­wo­or­den vra­gen en vertellen van alles over de boerder­i­jdieren.

kleurplaat2 kleurplaat1

De film­p­jes zijn te bek­ijken via de vol­gende links:
Afl. 1: Waar is Tante Clara? https://​youtu​.be/​C​B​D​j​J​W​J​J​A​M​M
Afl. 2: Het pot­lam https://​youtu​.be/​p​F​x​I​e​2​P​O​4​H​c
Afl. 3: Daar is Tante Clara! https://​youtu​.be/​R​C​L​y​c​U​H​v​X​E​g
Afl. 4: Piep en… Poep! https://​youtu​.be/​1​f​3​i​f​b​O​J​8​q​w

In de vakantie kun­nen kinderen van Zaanse basiss­c­holen mee­doen met onze pri­jsvraag.
Stuur een vrolijke teken­ing van jouw lievel­ings (boerderij)dier naar ons toe (Thi­jsses­traat 1, 1504 LB of: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.) en win een leuke prijs!
De wed­strijd is bestemd voor kinderen tot een jaar of tien.
Na de vakantie vol­gen nog vier nieuwe aflev­erin­gen.
Voor nu: een fijne vakantie en veel kijkplezier!


Joomla tem­plates by a4joomla