Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Willie Ash­man Orig­i­nal Jazzband

Pers­bericht

Op zondag 26 novem­ber van 14.3017.30 uur treed op in buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 in Koog aan de Zaan de “Willie Ash­man Orig­i­nal Jazzband”. De band is een Dix­ielandork­est dat diversen sti­jlen in de muziek kan spe­len, van bal­lads via New Orleans jazz en gospels tot swingnum­mers Het ork­est bestaat 29 jaren heeft in veel Europese lan­den opge­tre­den zoals Duit­s­land, Bel­gië, Oost­en­rijk en Zwit­ser­land en natu­urlijk op vele jaz­zfes­ti­vals en jaz­zclubs in Ned­er­land. De band beschikt over een omvan­grijk reper­toire, dat met veel plezier wordt gespeeld.
Bezetting van de band: Bob Wulf­fers, trompet en zang, Wim Vree­burg, klar­inet en sax­o­foon, Henk van Mui­jen of Harry Hack, trom­bone en zang, Rob ten Sel­dam, banjo, gitaar en zang, Louis van der hei­den, slag­w­erk en was­bord, Geert van Hoften.
Een echte aan­rader voor de zondag­mid­dag.
De toe­gang is € 5,00 aan de zaal.
Voor meer infor­matie zie de web­site www​.devuis​ter​.nl

Sin­terk­laas kinderbingo

Pers­bericht

Sin­terk­laas en zijn pieten zijn weer volop actief in Koog aan de Zaan. Zo hebben wij uit betrouw­bare bron ver­nomen dat op vri­jdag 24 novem­ber in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44 te Koog aan de Zaan, Sin­terk­laas een bezoekje brengt aan het buurthuis en daar mee komt helpen bij de kinderbingo.
De tijd is van 15.3017.00 uur en
de kosten zijn € 1,50 inclusief limon­ade en voor ieder kind is er een pri­jsje.
Dus kom gezel­lig langs en miss­chien mag je Sin­terk­laas wel helpen met het draaien van de ballen.

Voor meer infor­matie www​.devuis​ter​.nl of 075 615 6814

ROSA veilt kunst, boeken en meer

Pers­bericht

Mooie kunst­werken, exclusieve sier­aden, zeldzame en niet eerder ver­sch­enen boeken?
Op zondag 26 novem­ber veilt ROSA in café de Fab­riek unieke stukken. Kom en sla je slag!

Om 14.30 uur opent Hans Kuyper de mid­dag met een voor­dracht, waarna Qimasebe met soul­volle en jazzy-​achtige vibes de sfeer erin brengt.
Veil­ing­meester Jan de Bruin hamert vanaf 15.15 uur de stukken af.

Alle te veilen stukken zijn te vin­den op de web­site van ROSA www​.rosa​-zaanstad​.nl
Op 26 novem­ber kun je vanaf 13.00 uur terecht in café de Fab­riek voor het bek­ijken van alle kavels.
Café de Fab­riek bevindt zich aan de Jan Sijbrand­steeg 12 in Zaandam.

Meer pret met de tablet

Pers­bericht

Wijk­cen­trum Dirk Prins biedt een twee korte cur­sussen voor Tablet en iPad, spe­ci­aal voor oud­eren. Geleerd wordt om op soe­pele wijze gebruik te maken van de mogelijkhe­den van deze appa­raten. Een ervaren docent neemt alles rustig stap voor stap met de cur­sis­ten door. Er wordt gew­erkt in kleine les­groepen.
De iPad–cur­sus is op dins­dag 12 en 19 decem­ber van 13.3015.30 uur.
De tablet–cur­sus is op don­derdag 14 en 21 decem­ber van 09.3011.30 uur.
De kosten zijn Euro 15,00 voor twee les ocht­en­den– of mid­da­gen.
Infor­matie en aan­meld­ing: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, 1501 RM Zaan­dam.
Tele­foon 075 631 0707. E mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Bach in de Bullekerk

Pers­bericht

Col­legium Vocale Zaan­dam & Baro­kensem­ble Arx Ardens o.l.v. Cor Brandenburg

Anto­nio Cal­dara, Can­tate ‘Con­fite­bor tibi, Domine’

Martha Bosch – sopraan

Zater­dag 25 novem­ber 2017, 17.00 uur — West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk), Zaan­dam - Toe­gang gratis (col­lecte na afloop)
Col­legium Vocale maakt een uit­stapje naar een andere com­pon­ist.
‘Geen dag zon­der Bach’ is een onder muzikan­ten (en zeker die van Col­legium Vocale Zaan­dam) bek­ende zegswi­jze. Maar in de pro­gram­mer­ing van CVZ komt dit motto tijdelijk niet erg tot uit­ing: klinken in decem­ber weer de tra­di­tionele Car­ols, in novem­ber zingt het koor een werk van Anto­nio Cal­dara (16701736).

Joomla tem­plates by a4joomla