Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


NolSickinglogoBullekerkNol & Deb­ora
Pers­bericht

Op vri­jdag 1 juli om 16.00 uur — deur open om 15.00 uur Nol Sick­ing en Deb­ora Viss­cher
Zij tre­den elke twee weken op tij­dens de Vri­jdag­Mid­dag­Bor­rel in de Bullek­erk. De unieke sound van het duo wordt bepaald door de warme jaz­zsound van Deb­ora, de smaakvolle arrange­menten van de songs en de impro­visaties van Nol. Het reper­toire bestaat uit bek­ende jaz­zsongs, maar ook pop-​, bossa nova– en sambasongs.

De toe­gang is gratis.

Deb­ora Viss­cher – zang
Nol Sick­ing – piano

Adres: West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaan­dam
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


WormerveerGid­s­land
Pers­bericht

Op vri­jdag 1 juli om 20:30 — en — op zondag 3 juli om 16.00 uur! in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, 1521 DM Wormerveer.
Toneel­groep PPG Paletk­wartet speelt: Gid­s­land, van Nathan Vecht

Gidsland

Het kabi­net is op een geheime locatie bijeen voor cri­sisover­leg over een menswaardig asiel­beleid. Een bevlo­gen pre­sen­ta­trice wil groen licht van de omroep kri­j­gen voor een nieuw, jour­nal­istiek pro­gramma. De bewoon­ster van een door de aard­bevin­gen getrof­fen boerderij in Gronin­gen vecht voor een schade­v­er­goed­ing. Een maand later tre­f­fen de drie elkaar in een live talk­show op tele­visie. De belan­gen, frus­traties en wensen van de gas­ten bot­sen frontaal. Ter­wijl het hele land zich voor de buis verza­melt, storten ze hun hart uit in een uitzend­ing die nie­mand had voorzien.

Gid­s­land is een actuele kome­die over de Ned­er­landse identiteit.

Data: vri­jdag 1 juli tijd: 20.30 — en — zondag 3 juli tijd: 16.00 uur
Kaarten: €15,- incl. 1 con­sump­tie — Bestellen via: www​.ppg​paletk​wartet​.nl
Geef even duidelijk aan voor welke dag er wordt gekozen!

Spel­ers: Annette Brinkman, Alex Huber, Bou­dine Gries­doorn, Hans Kuyper, Mar­cella Ermerins, Marene Kok, Remko Gerssen, Sebas Kuyper.
Tech­nis­che onder­s­te­un­ing: Willem Laun­spach
Regie: Ellen Ver­meulen
Met dank aan: Rob Ver­weij (foto’s) en Guillermo Ware (dans)


logoBullekerkCel­e­brat­ing Amy
Pers­bericht

Op zater­dag 2 juli om 20.00 uur — deur open om 19.00 uur Trib­ute to Amy Wine­house - ism Podium de Flux
Cel­e­brat­ing Amy is dé Ned­er­landse Amy Wine­house trib­ute! Zan­geres Denise van Dorst kruipt in de huid van Amy in deze trib­uteshow over het leven van de leg­en­darische zan­geres. In haar veel te korte car­rière heeft Amy slechts twee albums uit­ge­bracht, maar wel bijna elke song daarop werd een hit. Bek­ende num­mers als Rehab, Valerie, Back to Black en You know I’m No Good komen dan ook alle­maal voor­bij in deze show.

Amy

Denise van Dorst zingt al geruime tijd als Amy. Niet alleen haar ver­schi­jn­ing maar zeker ook haar stem ver­to­nen een grote gelijke­nis met die van het Britse icoon, het­geen zeker uniek te noe­men is. Het bewogen leven van Amy Wine­house heeft weerk­lank in haar gehele muzikale reper­toire. Denise is in staat zich volledig daarin in te leven en samen met haar band wordt het pub­liek een show voorgeschoteld die zowel swin­gend en soul­ful is, maar ook intens en emo­tion­eel in de prachtige bal­lads die Amy gezon­gen heeft.
Een fan­tastis­che trib­ute aan de leg­en­darische zan­geres Amy Winehouse!

The Trib­ute – Bat­tle Of The Bands
In de eerste twee maan­den van 2022 was de band via SBS6 te zien in het pro­gramma Trib­ute – Bat­tle of the Bands.

Tick­ets22,50 (plus 1,50 reserver­ingskosten) via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaandam

Aan­geleverde foto


tas nieuw zwartGluren bij de buren
Pers­bericht

Ga op cul­tu­ur­sa­fari en bezoek 135 optre­dens in vele wijken van Zaanstad.
Van West­zaan tot Krom­me­nie: in heel Zaanstad kan zondag 3 juli genoten wor­den van podi­umkunst in de tuinen en huiskamers van bewon­ers.
Op zondag 3 juli gooien Zaankan­ters hun deuren en tuin­hekken wagen­wijd open en zullen er optre­dens van lokale podi­umkun­ste­naars te zien zijn in huiskamers en tuinen ver­spreid over de gemeente. Het pro­gramma van Gluren bij de Buren Zaanstad zit bomvol ver­rassin­gen, vanaf nu uit te pluizen op www​.gluren​bi​jde​bu​ren​.nl

Het is tijd om weer eens op avon­tuur te gaan naar cul­tuur. Jazz-trio’s, musi­cal­ster­ren (in de dop), punkbands, bal­let­dansers, grap­pen­mak­ers, kleinkun­ste­naars en andere podi­um­beesten ver­to­nen hun kun­sten in intieme set­ting.
Op elke deel­ne­mende locatie treedt een act drie keer op tussen 13:00 uur en 18:00 uur. In totaal zijn er 135 optre­dens op 45 locaties.

Hoofd­part­ner van Gluren bij de Buren is dit jaar SPAR, bek­end van de winkels in dor­pen, ste­den, langs de snel­weg, op universiteiten/​hogesc­holen en op vakantieparken. John van der Ent, Alge­meen Directeur van SPAR: “Onze kracht als gemak­swinkel ligt in de lokale aan­pak. Net zoals Gluren bij de Buren dat doet. Daarom dra­gen wij graag bij aan de ont­moet­ing en verbind­ing tussen bewon­ers bin­nen ver­schil­lende wijken en gemeen­ten die meedoen.”

Plan je eigen glu­ur­route
Op de web­site is het volledige en meest actuele pro­gramma te vin­den, met lan­delijk in totaal maar liefst 1500 deel­ne­mende locaties om een weg door te banen! Ook kan er een eigen route uit­gestip­peld wor­den om te printen of om te delen met goede buren en verre vrien­den en samen te gaan gluren.

Gluren bij de buren Zaanstad
Zondag 3 juli 2022 van 13:0018:00 uur
Entree: pay what you can
Reserveren is niet nodig
www​.gluren​bi​jde​bu​ren​.nl


logoBullekerkTrio John Meijer

Pers­bericht

Op zondag 3 juli om 15.00 uur — deur open om 14.00 uur

John Mei­jer, Ruud Lut­tikhuizen en Fred Snel pre­sen­teren een mix van luis­ter­lied­jes van onder meer Robert Long, Frans Halsema, Udo Jur­gens met volop ruimte voor impro­visatie. Het plezier in muziek maken en een fijn con­tact met het pub­liek staat daar­bij voorop.

TrioMeijer

De leden van het trio hebben hun strepen ruim­schoots ver­di­end in de Ned­er­landse muziek­w­ereld.
John Mei­jer heeft onder meer gew­erkt met George Baker, Anny Schilder, Piet Veer­man, Jan Smit en Harry Slinger. Tevens is hij lid geweest van BZN.
Ruud Lut­tikhuizen is een gerenom­meerd pianist/​begeleider in zowel de klassieke als in de lichte muziek.
Con­tra­bassist Fred Snel heeft gewekt met o.a. Marco Bakker, Therese Stein­metz, Ram­ses Shaffy, Don Mc Lean en vele anderen.
De drie musici zijn alle drie woonachtig in de Zaanstreek.

Tick­ets kosten 17,50 euro via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Adres: West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaandam

Joomla tem­plates by a4joomla