Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


logoZNMCVulka­nen en min­eralen
Pers­bericht

Zondag 26 maart vanaf 13.45 uur ver­zorgt onze veel­weter Erwin Kaspers weer een spe­ci­aal kinder­col­lege. Deze keer vertelt hij over Vulka­nen en mineralen.

VulkanenErwin legt uit hoe zich prachtige min­er­aalkristallen in het lava vor­men. Je kunt daar­bij denken aan paarse amathyst-​kristallen in geo­des. Maar natu­urlijk komen er nog veel meer andere prachtige kristallen ook aan bod.
Onze veel­weter laat ook fascinerende beelden zien van vulka­a­nu­it­barstin­gen, lavas­tromen en min­eralen. Hij toont een kleine exposi­tie met mate­ri­alen uit vulka­nen van over de hele wereld.

Het kinder­col­lege duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.
Het eerste col­lege begint om 13.45, het tweede om 15.00 uur.
Na afloop is er voor elke bezoeker een gratis stukje vulkaanmineraal.

In het Natu­ur­mu­seum kun je deze dag ook de exposi­tie Klet­snat bezoeken – neem een duik in de zoete-​onderwaterwereld.
Entree tot het museum én het kinder­col­lege bedraagt € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar.
Vol­wassen begelei­ders en Vrien­den van het ZNMC hebben gratis toegang.

Waar: Natu­ur­mu­seum E. Heimans, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Wan­neer: zondag 26 maart van 13.00 tot 17.00 uur
Kosten: kinderen vanaf 3 jaar betalen € 4,00. (Vol­wassen begelei­ders en vrien­den van het ZNMC hebben gratis toegang)


logoNGVGeneal­o­gisch onder­zoek
Pers­bericht

Bezoek op 24 maart om 14.00 uur het Gemeen­teArchief Zaanstad met de Ned­er­landse Geneal­o­gis­che Verenig­ing Zaanstreek-​Waterland .

Archivaris Rob Lengers zal dan vertellen wat het Gemeen­tearchief Zaanstad (GAZ) is en wat de taak van het GAZ is.
Daar­bij zal veel aan­dacht zijn voor geneal­o­gisch onder­zoek. Naast de reg­is­ters van de burg­er­lijke stand en de doop-​, trouw– begraaf­boeken zal er aan­dacht besteed wor­den aan andere bron­nen die geneal­o­gis­che inter­es­sant zijn. Daar­bij komen o.a. adres­boeken en kran­ten aan de orde. Beide zijn inmid­dels gro­ten­deels gedig­i­taliseerd. Ook de beeld­bank en bouw­dossiers kun­nen inter­es­sante aan­vul­lende infor­matie over onze vooroud­ers oplev­eren. Verder zal Rob iets vertellen over zoeken via de web­site van het GAZ.
De bijeenkomst wordt afges­loten met de mogelijkheid hulp te kri­j­gen bij geneal­o­gisch onder­zoek. Dat kan vanuit het GAZ zijn of door leden van de NGV-​Zaanstreek-​Waterland.
Neem je stam­boomvra­gen en –raad­sels dus mee!

Plaats: Gemeen­teArchief van Zaanstad,
Stad­huis­plein 100, 1506 MZ Zaan­dam (in het stad­huis van Zaanstad)
Toe­gang vrij. Aan­vang 14.00 uur

Voor de voor­berei­d­ing van de bijeenkomst is het handig als je je van te voren aan­meldt via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

logoBullekerkCeciliaVri­jdag­Mid­dag­Bor­rel met Cecilia en Sybren
Pers­bericht

Op vri­jdag 24 maart om 16.00 uur in de Bullek­erk.

Tij­dens de komende Vri­jdag­Mid­dag­Bor­rel tre­den Cecilia en Sybren op. Het duo speelt intieme, toe­ganke­lijke lied­jes en med­leys om het leven en de komende lente te vieren.

Gratis toe­gang!


logoBullekerkAsperge Diner
Pers­bericht

Op vri­jdag 24 maart om 17.00 uur in de Bullek­erk.
Komende vri­jdag organ­is­eren we een Asperge Diner voor fijnproevers.

We gaan dus weer heer­lijk asperges eten met een goed glas wijn erbij. Het is er immers het seizoen voor.

1. Reserveer tick­ets en bek­ijk het menu: https://​bullek​erk​.nl/​a​g​e​n​d​a​/​a​s​p​e​r​g​e​-​d​i​n​e​r​-​e​v​e​n​i​n​g​/
2. Na reserver­ing graag uw menukeuze doorgeven via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

aspergediner

WormerveerTim Knol: Lightyears Bet­ter
Pers­bericht

Op zater­dag 25 maart om 20:15 uur Tim Knol Solo in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, Wormerveer

TimKnol1

Tim Knol voelt zich beter dan ooit. Fit en fris. En daar hoort een plaat bij. Lightyears bet­ter. Een album over veran­der­ing. Als een ver­slag van de afgelopen peri­ode waarin Tim het roer omgooide en zichzelf opnieuw uitvond.
En hoe klinkt dat? Gelukkig gewoon zoals je van Tim Knol gewend bent. Old skool Knol. Same sound, dif­fer­ent suit.

Amerikaans georiën­teerde muziek: als Young, Petty, Sex­smith, Dylan, Tweedy. Ambachtelijke songs met een goed verhaal.

Tick­ets:20,00 via www​.wormerveer​se​ver​man​ing​.nl
Zaal open: 19.45


Joomla tem­plates by a4joomla