Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Zomer­ex­posi­tie Zon­der Haast

Pers­bericht

Heden­daags real­isme bij Galerie Staphorsius

Galerie Staphor­sius in West­zaan pre­sen­teert deze zomer de lus­trumedi­tie van de exposi­tie Zon­der Haast. Vanzelf­sprek­end staat het stilleven hier­bij weer cen­traal met werken in ver­schil­lende tech­nieken van nation­aal en inter­na­tion­aal bek­ende kun­ste­naars. Niet alleen werken voor aan de wand, van (hyper) real­isme tot een meer impres­sion­is­tis­che stijl, maar ook beelden en objecten voor in de vrije ruimte.

StapHub

Heilige boon­t­jes in Heem­tuin Zaandam

Pers­bericht

Heemtuin2Op zondag 1 juli wor­den in de Heem­tuin van Zaan­dam unieke “Heilige boon­t­jes” rondlei­din­gen ver­zorgd, in samen­werk­ing met de Noorderk­erk.
Voor kinderen is er onder meer een boeiende speur­tocht uit­gezet, waarmee ze een “heilig boon­tje” kun­nen scoren.
De heem­tuin staat vele leg­en­de­planten; planten, stru­iken en bomen waarachter boeiende en span­nende ver­halen schuil­gaan op het gebied van religie, mytholo­gie, heraldiek, tra­di­tie en bijgeloof. Heili­gen, hek­sen en duivel komen menig­maal in die ver­halen langs!


HeemtuinDe eerste rondlei­d­ing start om 11.30 uur, de tweede om 14.00 uur. Rond 16.00 uur komt er een einde aan de activiteiten.
Rondlei­d­ing en speur­tocht zijn gratis. In de thee­tuin kan men geni­eten van een kopje thee of koffie en diverse lekkerni­jen. Geen pin aan­wezig!
De Heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum.
Park­eren kan west­elijk van de tuin, aan de par­al­lel­weg van de Hei­jer­mansstraat, in de Ros­molen­wijk of oost­elijk van de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld.
Meer info: heem­tuin 075 6352 185 beheerder Jeroen Buijs: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
of http://​zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl/
Aan­geleverde foto’s: Mari­adis­tel foto Zeynel Cebeci (Wiki­me­dia com­mons)
Heem­tuin Zaan­dam foto Blanka Kratochvilova

Spreekuur wijk­a­gen­ten

Pers­bericht

politieDe wijk­a­gen­ten van Zaandam-​Zuid houden don­derdag 28 juni tussen 10.00 en 12.00 weer een inloop­spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins.
Buurt­be­won­ers kun­nen dan zon­der afspraak naar Anita Lenzen en Joeri van Duijn, wijk­a­gen­ten, met hun vra­gen en prob­le­men. Soms loop je als bewoner tegen zaken aan waar je vra­gen over hebt, zoals over­last, burengerucht of te hard rij­dende auto’s door de straat. Maar ook zaken als ver­moe­den van crim­i­naliteit of huiselijk geweld kun­nen aan de orde komen.
Het spreekuur wordt om de week (even weken) gehouden.
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins: A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Avond­wan­del­ing in het Twiske

Pers­bericht

bloempjeOp woens­da­gavond 4 juli kunt U met IVN gids Henk Strijker op stap door de natuur van het recre­atiege­bied het Twiske. Tij­dens de wan­del­ing van twee uur gaan we op zoek naar vogels, planten en dieren. Het is stiller bij de vogels. Er zijn veel jon­gen en dus hoeft er min­der gezon­gen te wor­den door de man­net­jes.
In de blokken bloeien ver­schil­lende planten waaron­der de wilde betram, het heel­blaadje en het bont kroonkruid.
De wan­del­ing is geschikt voor alle leefti­j­den.
Datum: woens­da­gavond 4 juli 2018Tijd : 19.3021.30
Plaats: par­keer­plaats P 19, Pold­er­weg den Ilp
Kosten: € 2,50 per per­soon (leden van het IVN en KNVV en kinderen tot en met 12 jaar gratis)
Opgave is ver­plicht tot 24 uur voor de wan­del­ing via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 1331 9278
Voor infor­matie stuur een berichtje naar boven­staand e-​mail adres

Aan­geleverde foto.

Open repeti­tie Soli Zaan­dam. Voor starters en ervaren muziekan­ten, jong en oud!

Pers­bericht

Soli2Mee repeteren bij Soli-​Zaandam op vri­jdag 22 juni 2018!
Ben je ervaren muzikant of heb je altijd al een muziekin­stru­ment willen leren spe­len? Kom gezel­lig langs bij de repeti­tieav­ond van Har­monie Soli Deo Glo­ria Zaan­dam! Speel meteen mee en proef de sfeer! De eerstvol­gende open repeti­tieav­ond is op vri­jdag 22 juni op onze repeti­tie­lo­catie aan de Drielse Weter­ing 49b (boven­verdieping) te Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla