Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Activiteiten Agenda

Hieron­der kunt u de diverse activiteiten lezen die plaatsvin­den in Zaan­dam en omgeving.


Lock­down raam­ex­posi­tie
Pers­bericht

Omdat we nie­mand bin­nen mogen ont­van­gen hebben wij een Lock­down Raam­ex­posi­tie voor jul­lie ingericht. Als je een wan­del­ing over het mooie Hem­brugter­rein maakt neem dan eens een kijkje door onze ramen. Je zult er werk zien van Noortje Peerde­man van wie we voor het eerst werk in de col­lec­tie hebben genomen. Wij zijn heel benieuwd wat jul­lie daar­van vin­den. Ook hangt er nieuw werk van Pauline Bakker.

waterfoto1

Water­fo­tografie aan de Zaan

Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

Uitn­odig­ing ten­toon­stelling: Artistiek en his­torisch per­spec­tief op water vullen elkaar aan in deze exposi­tie, ingericht door Daniëlle van der Erve (kun­st­fo­tografe d-​water) en Aimée Klerk (Gemeen­tearchief Zaanstad).
Alle foto’s die Daniëlle van der Erve in het stad­huis exposeert heeft zij gemaakt in de water­rijke Zaanstreek. De foto’s zijn onbe­w­erkt en afge­drukt op glas en alu­minium. Glas geeft in relatie tot de omgev­ing net als water bij­zon­dere effecten.
In een film­pje licht Daniëlle zelf toe hoe zij bij het fotograferen te werk gaat en hoe zij de ten­toon­stelling heeft voor­bereid. In een film­pje vertelt Daniëlle meer over haar foto van houtza­ag­molen Het Jonge Schaap.

waterfoto2 waterfoto3


Water is altijd anders omdat het voort­durend in beweg­ing is – en toch is het water dat wij zien het­zelfde als het water dat onze grootoud­ers en betover­g­rootoud­ers zagen.

Aimée Klerk heeft his­torische foto’s uit de Beeld­bank toegevoegd aan de selec­tie van Daniëlle. Alle foto’s zijn los­jes gebaseerd op vier thema’s met een Zaans tin­tje: houthandel, indus­trie, Hem­brugter­rein en brug & sluis.
In een film­pje vertelt Aimée over de beteke­nis van water op archieffoto’s en de selec­tie voor deze ten­toon­stelling.
De ten­toon­stelling is te bezichti­gen in de pub­liek­shal van het Stad­huis, Stad­huis­plein 100 te Zaan­dam tot en met 11 feb­ru­ari 2022.

Aan­geleverde foto’s.


coronamaatregelen

hopjes18Portret van Vissershop

Bericht van Jaap de Jong.

Samen met Henk Cobe­lens maak ik de rubriek Buurt in Beeld voor RTV Zaanstreek.
We maken portret­ten van Zaanse buurten aan de hand van gesprekken met buurt­be­won­ers. Na het Blok in Krom­me­nie, de Bomen­bu­urt in Wormerveer (drie aflev­erin­gen) en de Zaanse Schans willen we nu een portret maken van het Vis­ser­shop. Daar­voor zijn we op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben over de buurt.
Bijvoor­beeld omdat ze er lang wonen, actief zijn in het buurtleven, iets bij­zon­ders hebben gedaan.

Wilt u hierop rea­geren, geef dan een bericht op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en wij geven het door aan Jaap de Jong.

Alvast bedankt.


Joomla tem­plates by a4joomla