Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

AdSchagerJeugdherin­ner­in­gen en Scheepsbouw

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Ad Schager (1939) heeft zijn herin­ner­in­gen op papier gezet. Na de oor­log kwam zijn vader te werken in de scheeps­bouw en wat is er nou mooier voor een jochie dan te mogen rond­lopen op een scheep­swerf. Te zien hoe jachten en coast­ers wor­den gebouwd en af en toe mee te mogen varen met een proefvaart.

http://​www​.his​torisch​-zaan​dam​.nl/​j​e​u​g​d​h​e​r​i​n​n​e​r​i​n​g​e​n​-​e​n​-​s​c​h​e​e​p​s​b​o​u​w​/

Joomla tem­plates by a4joomla