Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Fam­i­liebedrijf Pfann
Door Ruud Meijns

Pfann1937 01 29 a
PfannRustenburg1910

‘Pfann is de man voor uw schoen­reparaties’, staat te lezen in adver­ten­ties die in de dag­bladen ver­schi­j­nen. Het bedrijf is in 1921 begonnen als schoen­mak­erij in de Golofkin­straat waar groot­vader Jan Hen­drik Pfann (18921968) de eerste stap­pen zette voor wat later een bedrijf met vele ves­tigin­gen zou worden.

Het her­stellen en ver­maken van schoeisel trekt al snel aan en een nieuw en groter onderkomen wordt gevon­den in de Kruger­straat. In 1933 moest alweer wor­den ver­huisd, dit­maal meer naar het cen­trum, naar Rusten­burg 71 t.o. de ves­tig­ing van het Leger des Heils.
Het is een fam­i­liebedrijf waarin al snel de zoon Jan Hen­drik Pfann (19211998) wordt opgenomen. Rusten­burg 71 was een winkeltje, een lange toon­bank met daar direct achter een wand vol laat­jes en vakken vol met kleine artike­len – four­ni­turen of spijk­ert­jes die per ons verkocht wer­den. Als je door het huis liep kwam je via de keuken op de bin­nen­plaats. Daar stond de schoenmakerij.

Lees verder

Joomla tem­plates by a4joomla