Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

HenkDil

Henk Dil (19371993)

Henk Dil was een beelden kun­ste­naar die met ver­schil­lende tech­nieken uit­ing gaf aan zijn ver­beeld­ing. Hij maakte keramis­che plas­tieken, maar ook een boot van beton.

In Zaan­dam op het Sacharov­plein, op de hoek van de Czaar Peter­straat en de Czari­nas­traat staat het achter­schip van Czaar Peter. Bij het voor­ma­lig stad­huis Ban­nehof had hij wuiv­ende riet­sten­gels geplaatst.

Hij werkte lange tijd in de woon– en werkge­meen­schap Dam 8 en had ook een peri­ode een ate­lier en galerie, De Nor aan de Zuid­dijk op nr. 51. Hij gaf daar les en ook aan Hogeschool voor de kun­sten in Utrecht.


HenkDil1 HenkDil2

Onze redac­tie is ter plekke geweest waar een twee­tal sculp­turen van Henk Dil zijn geplaatst.

Achter­schip van Tsaar Peter” Op het Sacharov­plein, Rus­sis­che Buurt, Zaandam(1985) Mate­ri­aal: fer­ro­ce­ment. Henk Dil.

Aan de Veld­bloe­men­weg in het Zaan­damse Kogerveld staat een plantsoen­sculp­tuur ‚Arbor Vitae II’ uit 1978, beton, van kun­ste­naar Henk Dil.
Foto’s en tekst Ans Pieper

HenkDilAchterschip HenkDilvoetAchterschip HenkDilArborVitaeII

Joomla tem­plates by a4joomla