Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

LogoZaandamZuid logodezuidkanter logoBoidW

Activiteit in de maand sok­to­ber 2018 locatie

Maandag

09.0011.00 Spreekuur BUUV & Zaankan­ters voor Elkaar De Zuid­hoek
09.3011.30 Kled­ing maken 064489 2094 Dirk Prins
13.3015.30 Handw­erk­club (oneven weken) Dirk Prins
13.3015.00 Ned­er­lands voor ander­stal­i­gen Dirk Prins
13.3015.00 Bib­lio­theek (8 en 22 okto­ber) Men­nis­ten­erf
13.3015.30 Rum­mikub en Bil­jarten (even weken: 3D-​kaarten maken) Dirk Prins
19.0021.00 Con­ver­sa­tieles Ned­er­lands voor ander­stal­i­gen Dirk Prins
19.0022.00 Jon­gerenin­loop Dirk Prins
19.0019.30 Bij­bel­studie voor vrouwen Leger des Heils

Dins­dag

09.0011.00 Handw­erk­club Men­nis­ten­erf
09.0012.00 Raad en Daad Balie Leger des Heils
09.0012.00 Tweede­hands kled­ing uit­zoeken Leger des Heils
09.3011.30 Ouder & Kind club €1. Aan­melden via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. De Zuid­hoek
10.1510.45 Ned­er­lands voor ander­stal­i­gen Dirk Prins
13.0014.00 Kinderyoga (vanuit het jeugdteam) De Zuid­hoek
13.0015.00 Win­dows 10 voor begin­ners Dirk Prins
14.0016.00 Verkoop Hof­mans Mode (16 okto­ber) Men­nis­ten­erf
14.0016.00 Verkoop Fashion-​Plus (30 okto­ber) Men­nis­ten­erf
14.0017.00 Sti­jl­dansen (14u begin­ners, 15u licht gevorder­den, 16u gevorder­den) Dirk Prins
15.0016.30 Spaans voor licht gevorder­den Dirk Prins
17.3019.00 Buurt­maaltijd (2e en laat­ste dins­dag vd maand) Dirk Prins
17.30 Maaltijd voor iedereen (1 x in de 2 weken) Leger des Heils
18.0019.30 Kled­ing­winkel Leger des Heils
19.3022.15 Radio­café (om de week) Dirk Prins

Woensdag

09.0012.00 Raad en Daad Balie Leger des Heils
09.0012.00 Kled­ing­winkel Leger des Heils
09.0011.30 Schilder­club (Opgeven via 075 631 0707) Dirk Prins
09.0012.00 Kled­ing­winkel Leger des Heils
09.3011.00 Ned­er­lands voor ander­stal­i­gen Dirk Prins
10.30 Bus­tocht (zie Spe­cials) (31 okto­ber) Men­nis­ten­erf
13.0015.00 Kinder­ac­tiviteit voor kinderen van 4 tot 11 jaar €2,- per kind, incl. con­sump­tie De Zuid­hoek
14.0016.00 The­ma­tis­che kinder­ac­tiviteit (4e woens­dag vd maand) Dirk Prins
14.0016.00 Bingo (1e woens­dag vd maand) Dirk Prins
14.0016.00 Man­tel­zorg­bi­jeenkomst (iedere laat­ste woe vd maand) De Zuid­hoek
14.3016.00 Kienen (17 okto­ber) Men­nis­ten­erf
19.3020.30 Frans voor licht gevorder­den Dirk Prins
19.0020.00 Yoga Dirk Prins

Don­derdag

09.0012.00 Raad en Daad Balie Leger des Heils
09.0012.00 Kled­ing­winkel Leger des Heils
09.3012.30 Win­dows 10 voor gevorder­den Dirk Prins
10.0012.00 Inloop­spreekuur wijk­a­gen­ten (iedere even week) Dirk Prins
10.0012.00 Koers­ballen Dirk Prins
10.0015.00 De Activiteit­en­molen, dagbeste­d­ing op maat Ont­moeten, activ­eren en par­ticiperen. Toe­gang gratis. Kleur­rijk
14.0016.00 Sjoe­len Dirk Prins
13.4514.15 Spaans voor meer gevorder­den (start 4 okto­ber)
15.0016.30 Spaans voor begin­ners Dirk Prins
15.0017.00 Parkin­son bijeenkomst (1e don­derdag van de maand) Dirk Prins
19.0021.30 Ned­er­lands voor ander­stal­i­gen Dirk Prins
19.3021.00 Alpha cur­sus Zie Spe­cials! Leger des Heils

Vri­jdag

09.0015.00 Boeken­markt (elke 1e vri­jdag van de maand) Leger des Heils
10.0011.00 Meer bewe­gen oud­eren Dirk Prins
11.3012.30 Fit Gym 65+ Dirk Prins
12.0015.00 Lunch­punt De Paaskerk
13.3015.30 Klaver­jassen en Bil­jarten Dirk Prins
15.0017.00 Crea­Club De Zuid­hoek
18.00 Culi­naire avond (vri­jdag 26 okto­ber) Men­nis­ten­erf
19.0022.00 Disco voor mensen met beperk­ing (laat­ste vri­jdag vd maand) Dirk Prins

Zater­dag

Zondag

09.0012.00 Raad en Daad Balie Leger des Heils
10.0012.30 Kerk­di­enst Evan­gelie Gemeente Dirk Prins
10.0011.30 Samenkomst Kerk­di­enst Leger des Heils
10.15 Kerk­di­enst (14 en 28 okto­ber) Men­nis­ten­erf
13.0018.00 Jon­geren­werk “Fly­ing Youngstars” De Zuid­hoek
13.3017.00 Taal­café Dirk Prins
14.3016.00 Optre­den “De Basken­maten” (7 okto­ber) Men­nis­ten­erf
14.3016.00 Optre­den “Da Capo” (14 okto­ber) Men­nis­ten­erf
13.3016.00 Optre­den “Dagork­est Zaanstreel Water­land” (21 okto­ber) Men­nis­ten­erf
14.3016.00 Optre­den “FBI Jazzband” (28 okto­ber) Men­nis­ten­erf


S p e c i a l s

3 okto­ber
14.3016.30 Het Jeugdteam organ­iseert: Meespeelthe­ater voor kinderen.
Gio­vanni en Ruben vertellen op een bij­zon­dere manier ver­halen. Hoe loopt het af? Speel mee en bepaal hoe het ver­haal verder gaat.
Daarna gaan de kinderen zelf samen een ver­haal maken en deze voor hun oud­ers en fam­i­lie spe­len. Aan­melden bij het jeugdteam via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06535 417 83 Pen­nemes

4, 11, 18 en 21 okto­ber
19.30 - 21.00 uur Alpha cur­sus, 15 weken, t/​m decem­ber. Voor iedereen die op zoek is naar de zin van het leven. De cur­sus begint met een lekkere maaltijd en er is plek om anderen te ont­moeten. Gratis! Voor meer info Daniel Bas­ti­aan tel: 075 616 4108 Leger des Heils

4 okto­ber
09.0010.00 ‘Mag ik op de iPad? & ‘Leg je tele­foon eens weg.’ Klinken deze zin­nen bek­end? Bij het jeugdteam kunt u terecht met vra­gen over opvoed­ing. Deze ocht­end kri­jgt u tij­dens het drinken van een kop koffie of thee tips & tricks over het omgaan met kinderen en inter­net­ge­bruik. Aan­melden bij het jeugdteam via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 06 308 70 937 Jeugdteam

24 okto­ber
14.0017.00 Fun Kids Events organ­iseert in de herf­st­vakantie een Hal­loweenDisco. Kosten €1 per kind/​ouder. Tot 12 jaar, tot 5 jaar of met een beperk­ing alleen onder begelei­d­ing. Kinderen mogen verkleed komen. Fun Kids Events

31 okto­ber
10.30 uur Bus­tocht Hoen­der­loo en Spak­en­burg met koffi­etafel. Infor­matie en kaarten te verkri­j­gen op don­derdag­mid­da­gen van 14.00 tot 16.00 uur in de hal van Men­nis­ten­erf. Men­nis­ten­erf

Dit overzicht is niet volledig maar een selec­tie van de activiteiten in Zaan­dam Zuid.

sportbedrijf zaanstad
kijk op de face­book­pag­ina voor meer infor­matie of down­load de flyer.
meer info: tel: 075 653 9970 www​.sportbedri​jfza​anstad​.nl face​book​.com/​s​p​o​r​t​b​e​d​r​i​j​f​z​a​a​n​s​t​a​d

soci­aal wijk­team zaandam-​zuid
papier­molen (inloop)
maandag en don­derdag 09.0011.00 papier­molen swt de zuid­hoek, wilgen­straat 11
dins­dag en woens­dag 9.0010.00 papier­molen swt ingang dirk prins
taal­spreekuur
don­derdag 09.0010.00 swt de zuid­hoek, wilgen­straat 11

BUUV (let op, andere dag!)
Elke maandagocht­end tij­dens het ‘Molen­park’. U bent welkom tussen 9.0011.00 uur
SWT De Zuid­hoek, Wilgen­straat 11

het men­nis­ten­erf
avon­drestau­rant — 17.1518.30 uur, maandag tot en met don­derdag
reserveren: 075 612 3262 — € 6,50 of € 5,50 — bezor­gen € 6,75


Dit overzicht is niet volledig maar een selecti e van de activiteiten in Zaandam-​Zuid.
Voor meer infor­matie en volledig activiteiten­overzicht kunt u con­tact opne­men met:

soci­aal wijk­team zaandam-​zuid
menno simon­szs­traat 34a
1501 rz zaan­dam
0753040033
(ma t/​m vrij op afspraak)
www​.swtza​anstad​.nl
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


wijk­cen­trum dirk prins
a.g. ver­beek­straat 35
1501 rm zaan­dam
0756310707
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.dirkprins​.nl


het men­nis­ten­erf
h. ger­hard­straat 77
1502 cc zaan­dam
0756123262
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.men​nis​ten​erf​.nl


de paaskerk
b. ter laan­plantsoen 21
1501 tn zaan­dam
dom­i­nee tom de lange
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


leger des heils
tuiniersstraat 30
1501 nk zaan­dam
majoor william koskamp
0756164108
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

buurthuis de door­braak
prin­sen­straat 43
1501 ns zaan­dam
0756354905
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


buurthuis kleur­rijk
ds. mar­tin luther king­weg 157a
1503 kw zaan­dam
0614434922
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Buurthuis Zuid­hoek,
Wilgen­straat 11,
1505 TE Zaan­dam
075 - 2047319
www​.wijk​cen​trumdezuid​hoek​.nl
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla