Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Cacao langs de Zaan

door Thijs de Gooijer

cacao langs de zaan1

cacao langs de zaan2Het ver­haal start met de oor­sprong en cul­tuur van cacao vanaf de Maya’s die al een grote wijsheid beza­ten wat het telen van cacao betreft. Een stukje over de mythe van de cacao ont­breekt zeker niet. Enkele stuk­jes ver­halen hier­bij over de wellust die cacao en choco­lade zouden opwekken. Het ver­haal van onzedige mon­niken, Madame de Pom­padour en de gif­mo­ord van Chi­apa ont­breken niet.

cacao langs de zaan3Daarna gaat het boek in de Zaanstreek verder met het trans­port, de over­slag, het ver­voer en natu­urlijk de mensen die dat mogelijk maakten…de losse ploeg van Zaan­dam en Koog aan de Zaan.
Met ruim 200 foto’s en afbeeldin­gen is geprobeerd een mooi kijk — en lees­boek te maken wat makke­lijk wegleest. Net zoi­ets als het eerste boek „Molens langs de Zaan” van Thijs de Gooi­jer.
.
De molens zijn rijke­lijk verte­gen­wo­ordigt in het boek. Immers, bijna elk bedrijf startte ooit met een molen­tje.
De tal­rijke bran­den die de molens teis­ter­den zijn erin opgenomen met enkele spec­tac­u­laire foto’s.
cacao langs de zaan4Van de eerste echte cacao-​molens gaat het dan naar de eerste fab­rieken zoals Pette , Boon, De Jong, Grootes maar ook onbek­ende fab­rieken zoals Hol­lan­dia, Zaan­land, Kei­jzer en Stolp enz. ver­vol­gens de lat­ere fab­rieken en de 2e gen­er­atie cacao­molens die leef­den van het afval, de zoge­naamde poes.

Uitein­delijk komen we terecht bij de nog bestaande 3 cacao-​verwerkers in de Zaanstreek te weten Schoe­maker , Cargill en het kwaliteit­shuis ADM (Cacao de Zaan). De molen­baas en lat­ere cacao­fab­rikant Jan Hui­js­man die Cacao de Zaan heeft groot­ge­maakt hebben een apart plekje gekre­gen in het boek. In een tijd dat anderen hun molen verkochten of sloopten kocht hij er 4 en maakte er zijn for­tuin mee in de cacao.
Achterin is nog een fraaie molenkaart (plat­te­grond) opgenomen met een brandkroniek .

Het geheel is door­spekt van weet­jes en bij­zon­der­he­den.
cacao langs de zaan5
cacao langs de zaan7
De pre­sen­tatie was op Don­derdag 23 juni 2011 van 16001800 in het Cacao­mu­seum van ADM op de hoek Stationsstraat-​Hoogstraat /​Lagedijk te Koog aan de Zaan

Ook kun­nen lez­ers het boek bij de schi­jver bestellen. Via email:
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Of een briefje naar Th. de Gooi­jer, Akker­winde 59, 1689 NV Zwaag
Het boek „Cacao langs de Zaan” telt 140 pagina’s.
ISBN-​nr 9789072810595 nur 692

Ook het boek: „Molens langs de Zaan” is nog te bestellen bij de schri­jver. Nadat het boek „Molens langs de Zaan” ver­scheen heb ik er een groot plezier van gehad om twee gehele dagen kriskras door de Zaanstreek te rij­den om mensen te bezoeken die op de een of andere manier geen boek kon­den bemachti­gen.
De ver­halen van herken­ning door deze (meestal oude) Zaankan­ters zullen mij tot in lengte van dagen bijbli­jven. Mogelijk is dit nu weer het geval.

Joomla tem­plates by a4joomla