Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Extra Veerverbind­ing
Pers­bericht

Aan­vul­lend op de Hempont veer­di­enst tussen Ams­ter­dam en Zaan­dam gaat vanaf 21 juni 2019 een nieuwe veerverbind­ing van start.
Van don­derdag tot en met zondag vaart er een GVB pont tussen Ams­ter­dam Cen­traal en Het HEM.
De pont vaart tussen 17:00 en 00:00 uur met een reis­duur van 25 minuten.
Een enkele reis kost €2,50.
Tick­ets zijn verkri­jg­baar aan boord (pin) en in Het HEM is een 10-​vaartenkaart te koop.
De pont vertrekt vanaf de GVB-​steiger achter Ams­ter­dam Cen­traal en ligt tussen de NDSM– en de Buik­sloter­weg­pont. Fiet­sen mogen mee aan boord.
De pontverbind­ing is tot stand gekomen dankzij GVB, Metropool­re­gio Ams­ter­dam, min­is­terie van OCW, gemeente Ams­ter­dam en gemeente Zaanstad.

Hem1Het Hem

Pers­bericht
Hemlogo
Naast grootschalige kun­st­p­re­sen­taties, huisvest Het HEM een huiskamer met bib­lio­theek en grote werk-​/​leestafel, een ter­ras, kunstenaarsstudio’s, Dynamic Range Music Bar, Restau­rant Europa en de in opdracht gemaakte context-​specifieke kun­stin­stal­latie Still Life (2019) van RAAAF. Later wordt er ook een hotel aan toegevoegd. Het HEM bevindt zich op het Hem­brugter­rein, een 19e eeuws voor­ma­lig fab­riek­ster­rein voor de pro­duc­tie van artillerie, wapens en muni­tie, op de grens van Ams­ter­dam en Zaan­dam — een gebied dat een tran­si­tie door­maakt als gevolg van de uit­di­jende stad Amsterdam.

Eerste paal in de grond voor de nieuwe Her­man Gorter­school, locatie voor de groepen 1 t/​m 4.

Van onze redac­tie
9
Van­mor­gen ging de eerste paal in de grond. De hoof­drol­spel­ers, een paar kinderen van de eerste groep. Zij kre­gen, net als de vol­wasse­nen een helm op. Roze voor de meis­jes, en wit voor de jon­gens. Het zag er mooi ui

molenstellingVakantiekrachten gezocht

Pers­bericht
Op zoek naar een vakantiejob? Voor de maan­den juli en augus­tus zoeken we ent­hou­si­aste stelling­wachten voor molen De Zoeker.
Tij­dens de zomer­maan­den is het extra druk op de molens en wij zoeken mensen die de bezoek­ers begelei­den op de stelling.
Dus jonge gas­theren en –vrouwen meld je aan.
Scholieren wor­den bij voorkeur uitgen­odigd om te rea­geren op deze vaca­ture. Lijkt het je leuk om deze zomer bezoek­ers te begelei­den door en op de molen? Opdat ze niet, zoals op boven­staande foto in de wieken terecht komen?
Meld je dan aan met een mail naar: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Nieuwe directeur ZNMC

Pers­bericht
ZNMClogoNa een gede­gen sol­lic­i­tatiepro­ce­dure is nu duidelijk gewor­den wie per sep­tem­ber 2019 de nieuwe directeur van het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum wordt. Als opvol­ger van Tom Kisjes, die na 41 jaar natuur & milieu edu­catie en 26 jaar direc­tie komend najaar met pen­sioen gaat.
Paul Laport is nu nog gemeen­ter­aad­slid én frac­tievoorzit­ter van Groen­Links in Zaanstad. Afgelopen woens­dag maakte hij ken­nis met de medew­erk­ers van het ZNMC. ‘Het is een heel ent­hou­si­ast team,’ vertelde hij. ‘Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe baan. Vanaf sep­tem­ber ga ik me er voluit voor inzetten. Voor die tijd zal ik al het een en ander doorne­men met Tom Kisjes. Hij heeft meer dan veer­tig jaar voor het cen­trum gew­erkt. Het zal nog een hele klus wor­den om in zijn voet­sporen te tre­den. De plan­nen voor de natu­ur­speelplaats en het nieuwe, mul­ti­func­tionele ZNMC onderkomen op het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park spreken mij in ieder geval zeer aan. Ik heb er geweldig veel zin in om daar met dit ent­hou­si­aste team vorm aan te gaan geven!’

Joomla tem­plates by a4joomla