Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Blije kinderen in Natu­ur­mu­seum
Pers­bericht

Het Zaanse Weggeefhuis en het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum (ZNMC) werken soms samen om leuke activiteiten te organ­is­eren voor Zaanse kinderen die het niet zo breed hebben. Zondag­mor­gen was het daarom druk in het Natu­ur­mu­seum. Er waren gratis entreekaart­jes beschik­baar en ongeveer twintig kinderen en oud­ers kwa­men daar op af. Ze genoten van het ont­dek­mu­seum en kre­gen veel infor­matie van gas­theer André Dech en diens dochter Ramona. Zij lieten zien hoe lang een walvis­senbaby is bij geboorte, en ze vertelden het ver­haal van de oranje albi­nomol. De bezoek­ers bekeken ook geïn­ter­esseerd de vogel­spin en de nieuwe wan­de­lende ‘flap­pen­takken’.
De kinderen (én hun oud­ers!) genoten eve­neens van de wis­sel­tentoon­stelling Tover­bo­dem (nog te bezoeken tot begin decem­ber, elke zondag­mid­dag) waar ze met een tover­stokje opdrachten kon­den doen. Aan het eind van de ocht­end ging elk kindje met een glim­mend cadeautje naar huis. Dat was ver­zorgd door Erwin Kaspers van ‘ste­nen­v­erenig­ing’ Amath­ysta.
Wilt u het Zaanse Weggeefhuis spon­soren, met hen samen­werken óf heeft u iets weg te geven – kijk dan op hun web­site of op Facebook.
Joomla tem­plates by a4joomla