Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De ramen van het Sint Jan/​Johannes Ziekenhuis

OPROEP

Ziekehuis0


We ken­nen alle­maal de glas-​in-​loodramen met religieuze voorstellin­gen uit de Kapel van het St. Jan Zieken­huis. Ze waren lange tijd in het Zaans Medisch Cen­trum te bewon­deren. Ze bevin­den zich nu in de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde. Over die ramen gaat het in dit geval niet. De Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen vraagt uw hulp bij het vin­den van andere ramen.
ziekenhuis St. Jan
Op de foto ziet u boven de ingang van het St. Jan tien ramen, het waren ook glas-​in-​loodramen eve­neens van glaze­nier Trautwein, die daar sinds 1954 in zaten. Bij de ver­bouwing van het pand in 1987 tot kan­toor of in 1997 tot apparte­menten zijn de ramen veran­derd.
ziekenhuis1Bij de uitver­grot­ing is nog iets te zien van de glas-​in-​lood-​motieven in de ramen. Het zijn geen ramen die je over het hoofd ziet. De vraag is of ze bij de bouw van de apparte­menten nog aan­wezig waren.

Het kan ook zijn dat de ramen er al eerder uit zijn gehaald omdat de kinder­afdel­ing had geklaagd dat het zo donker was op de afdel­ing van­wege de ramen. Wie weet liggen ze ergens net­jes opge­bor­gen.

Waar de ramen na de ver­bouwing zijn gebleven is onbek­end. Het kan ook zijn dat ze ges­neu­veld zijn. Er zijn ook geen afbeeldin­gen bek­end van wat er op de ramen te zien was. De Com­misie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen zou hier graag meer over te weten komen. Zij beheren het verleden van de Zaanse zieken­huizen.

Dus: Als u iets kunt vertellen over de ramen boven de hoofdin­gang van het zieken­huis of als u weet waar ze zich bevin­den horen we het graag.
U kunt uw opmerkin­gen mailen naar het vol­gende e-​mailadres:
rDit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Joomla tem­plates by a4joomla