Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Kinder­boerderij is Rookvrij
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

rookvrij0

De kinder­boerderij, ook wel de Stads­boerderij genoemd, in het Dar­win­park is vanaf heden Rookvrij. Kinderen zullen hier niet meer oog in oog staan met rok­ende mensen. Deze gen­er­atie moet zoveel mogelijk rookvrij opgroeien. Paul Laport van Zaans Natuur & Milieu Cen­trum sprak te mid­den van gas­ten en medew­erk­ers over zijn jeugd waar tij­dens een vakanti­etocht naar Frankrijk er nog driftig gerookt werd in de auto. Het is een nieuwe tijd en daar horen ook nieuwe maa­trege­len bij.

Rookvrij3Rookvrij1


Links: Paul Laport met wethouder Songul Mut­luer Rechts: De wethoud­ers schroeft en de voorzit­ter maakt er een foto van.

Wethouder Mut­luer mem­o­reerde nog eens hoeveel mensen er jaar­lijks het slachtof­fer van het roken van tabak wor­den en dat we zeker bij een stads­boerderij als deze de kinderen een gezonde speelomgev­ing moeten geven. Nadine Da Cruz, namens Odion, vertelde dat er nog wel wat rokers bij Odion zijn, maar dat daar op deze plek wat aan gedaan gaat wor­den.
En dan het vast schroeven van het bor­dje ‘Rookvrij’ op het hek. Met behulp van een medew­erker schroefde de wethouder het bor­dje recht op het hek. Tenslotte ging iedereen nog even op de foto.
Rookvrij2

Joomla tem­plates by a4joomla