Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jam­broesstraat, G.L.

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

JambroesinLondonGeorge Louis Jam­broes werd geboren 22 april 1905 in Ams­ter­dam — ver­mo­ord 7 sep­tem­ber 1944 in Mau­thausen, Oostenrijk.

Over George Louis Jam­broes was niet veel bek­end. Hij was ler­aar aan het Gemeen­telijk Lyceum aan de West­z­i­jde, wonend aan het Apol­lo­plantsoen nr. 11. Deze wiskun­del­er­aar betoonde zich niet alleen –al vanaf 1940– een fel tegen­stander van de nazi’s, maar was ook een begees­terd cel­list. Met regel­maat hoor­den zijn buren op het stille Apol­lo­plantsoen de werken van Brahms voor­bij dri­jven, zijn favori­ete, Duitse com­pon­ist. Zo nu en dan ver­zorgde hij met het Zaan­damsch Sym­phonie Ork­est recitals.

In zijn klas zat ook Mar­cus Bakker, de lat­ere politi­cus. Toen Jam­broes eind 1940 weigerde de Ariërverk­lar­ing in te vullen wilde de acht­tien­jarige Mar­cus meestaken, maar werd door de schoollei­d­ing terugge­floten. “Ik heb er altijd de pest over in gehad.” Hij spiegelde zich aan de moed van wiskun­del­er­aar George Louis Jam­broes, die het werk wel had neergelegd en kort na de stak­ing Ned­er­land zou ontvluchten.

Enge­land­vaarder.
In het boek van Erik Schaap, Vri­jge­vochten, lezen we hoe het met deze ler­aar en Enge­land­vaarder is gegaan tij­dens de 2e Werel­door­log. Jam­broes ontvluchtte Ned­er­land en belandde na een lange reis in Groot-​Brittannië en werd in opdracht van de Ned­er­landse regering in ballingschap opgeleid tot geheim agent. De regering zag in hem de uit­gelezen per­soon om het Plan for Hol­land uit te voeren, een poging om een lan­delijk dekkend, onder­gronds leger op te zetten. In de nacht van 26 op 27 juni 1942 werd hij vanuit een bom­men­wer­per gedropt bij Kallenkote bij Steen­wijk. Na zijn drop­ping in Ned­er­land viel hij al meteen in han­den van de Duit­sers. Het Eng­land­spiel was in volle gang. De Duit­sers hebben nog de ver­rader Van der Waals naar de fam­i­lie in Zaan­dam ges­tu­urd om te doen alsof hij in een veilige schuilplaats zat. Jam­broes werd op 7 sep­tem­ber 1944 gefusilleerd in con­cen­tratiekamp Mau­thausen, samen met 23 andere agenten.

Jambroesstraat

Bron: Eriks Gaap - Erik Scaap, Wikipedia

Joomla tem­plates by a4joomla