Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse Kinder­boeken­markt en uitreik­ing Hotze de Roosprijs
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Hotze20226Zondag 26 junbi 2022 was de Zaanse Kinder­boeken­markt voor het eerst sinds zestien jaar niet op de Zaanse Schans maar op de stads­boerderij Het Dar­win­park. Een goede keuze. Er is veel ruimte voor de kra­men met nieuwe en tweede­hands boeken. En voor de meer dan der­tig gratis activiteiten voor de kinderen zoals Sjo­erd Stapel­stad, vogelfluit­jes maken, luis­teren naar ver­halen en zelf brood bakken. En de (water)speelplaatsen zijn altijd een trekpleister.

NolSickinglogoBullekerkNol & Deb­ora
Pers­bericht

Op vri­jdag 1 juli om 16.00 uur — deur open om 15.00 uur Nol Sick­ing en Deb­ora Viss­cher
Zij tre­den elke twee weken op tij­dens de Vri­jdag­Mid­dag­Bor­rel in de Bullek­erk. De unieke sound van het duo wordt bepaald door de warme jaz­zsound van Deb­ora, de smaakvolle arrange­menten van de songs en de impro­visaties van Nol. Het reper­toire bestaat uit bek­ende jaz­zsongs, maar ook pop-​, bossa nova– en sambasongs.

De toe­gang is gratis.

Deb­ora Viss­cher – zang
Nol Sick­ing – piano

Adres: West­z­i­jde 75, 1506 ED Zaan­dam
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.


Keti-​Koti Her­denk­ing
Pers­bericht

AntondeKombrugkleinKeti Kot ( afschaffing van de slav­ernij op 1 juli)

Her­denk­ing
Op don­derdag 30 juni 2022 her­denken wij de slachtof­fers van de Ned­er­landse trans-​Atlantische slav­ernij, welke bijna 3 eeuwen gedu­urd heeft, dit vindt plaats vooraf­gaand aan Keti Koti op 1 juli, let­ter­lijk ver­taald: “kete­nen ver­bro­ken”.
De offi­ciële her­denk­ingscer­e­monie vindt plaats bij de toekom­stige gedenkplaats tegen­over Buurthuis Kleur­rijk, Ds. Maarten Luther King­weg 157.
De cer­e­monie is van 19.00 uur — 21.00 uur.

MScollecte

Draag bij aan een toekomst zon­der MS
Pers­bericht

Col­lecte Nation­aal MS Fonds van 27 juni t/​m 2 juli
Van 27 juni t/​m 2 juli 2022 is de lan­delijke huis-​aan-​huis col­lecte van het Nation­aal MS Fonds. Duizen­den col­lectevri­jwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie voor de strijd tegen MS (mul­ti­ple scle­rose). Draag bij aan onder­zoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de col­lec­tant! MS is zenuwslopend.

Joomla tem­plates by a4joomla