Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Brandweer Ruyter­veer
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

We lazen in de krant dat de post van de Vri­jwillige brandweer op de Boten­mak­ersstraat op ter­mijn gaat sluiten. Het materieel zal ver­plaatst wor­den naar de kaz­erne aan het Prins Bern­hard­plein. We hebben wat foto’s bij elkaar gezocht voor een kleine ode aan de Vri­jwillige brandweer op de eerste post aan het Ruyterveer.

Brandweer3

Poëzie in het Stad­skan­toor
Van onze redac­tie, Ans Piepier

poezie4
In het Stad­skan­toor is op 25 jan­u­ari 2023 aan de vooravond van Gedich­t­endag de Poëzi­eten­toon­stelling onder het thema Vriend­schap geopend. Het was een feestelijke bijeenkomst. (Oud)stadsdichters Mandy Pijl, Hans Kuyper, Jacob Pas­sander, Lisa van Ton­geren en Reinier Fosch droe­gen gedichten voor die door de col­lega dichters uit hun werk waren gekozen. Jeroen van Leeuwen en Ellis van Atten waren afwezig maar hun werk werd ook voorgedragen.

logoBullekerkHolo­caust Memo­r­ial Day

Pers­bericht

Maatschappij

Joomla tem­plates by a4joomla