Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

logoMennistenerfWintermarkt MennistenerfWin­ter­markt Men­nis­ten­erf
Pers­bericht

Op zater­dag 9 decem­ber van 10 uur tot 14 uur is er in zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf een gezel­lige win­ter­markt.
Er zijn aller­lei leuke december-​cadeautjes te koop.
Iedereen is van harte welkom, in het restau­rant van:
Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf,
Adres: H. Ger­hard­straat 77, Zaandam.

logoWormerveerTrio Saen Amare
Pers­bericht

Op 9 decem­ber om 20:15 uur Kerst– en wereld­muziek in de Wormerveerse Ver­man­ing, Zaan­weg 57, Wormerveer
Trio Saen Amare (bestaande uit Njola Ritzen — dwars­fluit, Ruud Kleiss — trompet en Ruud Lut­tikhuizen — piano) heeft weer een afwis­se­lend pro­gramma samengesteld.
Naast bek­ende en min­der bek­ende ker­stlied­jes maken wij samen met u een reis door de tijd en over de wereld: van Enge­land naar Amerika, van Frankrijk naar Argen­tinië. En van klassiek tot musi­cal. Het wordt een zeer afwis­se­lende reis!

SaenAlmare
Zaal open: 19.45
Voor routebeschri­jv­ing: zie www​.wormerveer​se​ver​man​ing​.nl
Tick­etkosten zijn incl. ser­vicekosten € 16,50
Foto: Job Luttikhuizen


logoburBoeiendHilma af Klint
Pers­bericht

Maak ken­nis op 10 decem­ber van 10:0012:00 uur met de onterecht onbek­ende pio­nier van de mod­erne kunst.

De adel­lijke Hilma af Klint werd geboren in 1862, genoot een acad­emis­che oplei­d­ing in de dier­ge­neeskunde, maar was van jongs af aan geïn­ter­esseerd in spir­i­tu­aliteit.
Ze nam deel aan seances en ontwikkelde een religie waar zij een grootse tem­pel voor ontwierp. De tem­pel is nooit van de tekentafel gekomen, maar de schilder­i­jen die er had­den moeten komen te hangen, zijn er nog, alsook veel aan­tekenin­gen van af Klint.

logoVuisterTrein­beurs te Koog a/​d Zaan
Pers­bericht


Op zondag 10 decem­ber van 09:4514:15 uur vindt alweer de mod­el­trein­beurs te Koog a/​d Zaan plaats in buurthuis De Vuis­ter, Molen­werf 44 te koog a/​d Zaan.
De beurs in Koog is een begrip en bestaat al meer dan 30 jaar.
Er is weer volop belang­stelling van deel­ne­mers die uit alle wind­streken van Ned­er­land komen. Op de beurs kan men snuffe­len tussen kra­men met aller­lei gebruikte treinen en andere spoorse zaken, en even lekker bijpraten over deze oude hobby die begonnen is met opwindtrein­t­jes en tegen­wo­ordig ges­tu­urd wordt door de mod­ern­ste dig­i­tale technieken.

treinenbeursDe bezoeker kan hier terecht om uit­brei­d­ing te vin­den voor de mod­el­spoor­baan of over­tol­lige spullen te verkopen. Wat de een niet meer gebruikt kan voor de ander wellicht nog goed van nut zijn.

Win­ter­dageven­e­ment en vaarex­cur­sie De Poel­boerderij
Pers­bericht

Zondag 10 decem­ber is er een win­ter­dageven­e­ment bij Bezoek­er­centrum De Poel­boerderij in Wormer en er zijn twee vaar­tochten onder het motto ‘Op zoek naar de zeearend’.
Tij­dens win­ter­dageven­e­ment bij en in de Poel­boerderij — van 11.0015.00 uur — is er een win­ter­markt met tweede­hands spullen, met onder meer wol– en wilgen­pro­ducten, houten molens en kaarten.
Spe­ci­aal voor de kinderen is er ‘ker­stknut­se­len’.
Om lekker warm te bli­jven: koek en zopie, glüh­wein en overal vuurkorven.

Poelboerderij5

Joomla tem­plates by a4joomla