Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

hopjes18Geachte lez­ers,

Bericht van Jaap de Jong.

Samen met Henk Cobe­lens maak ik de rubriek Buurt in Beeld voor RTV Zaanstreek.
We maken portret­ten van Zaanse buurten aan de hand van gesprekken met buurt­be­won­ers. Na het Blok in Krom­me­nie, de Bomen­bu­urt in Wormerveer (drie aflev­erin­gen) en de Zaanse Schans willen we nu een portret maken van het Vis­ser­shop. Daar­voor zijn we op zoek naar mensen die iets te vertellen hebben over de buurt.
Bijvoor­beeld omdat ze er lang wonen, actief zijn in het buurtleven, iets bij­zon­ders hebben gedaan.

Wilt u hierop rea­geren, geef dan een bericht op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. en wij geven het door aan Jaap de Jong.

Alvast bedankt.


Cricket-​Club “Albion”
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


Albion0Op 5 mei 1925 was het veer­tig jaar gele­den dat Cricket-​Club “Albion” werd opgericht. Dat feit werd met een aan­tal feestelijkhe­den opgeluis­terd. Op zater­dag 2 mei was er ’s mid­dags een recep­tie in het Wapen van Ams­ter­dam en ’s avonds in Hotel Amer­i­cain in Ams­ter­dam een diner-​dansant. Op zondag 10 mei en de week erna op 17 mei waren er Feestwed­stri­j­den met na afloop voor de deel­ne­mers een gemeen­schap­pelijke lunch.
Voor de gele­gen­heid ver­scheen ook een boek­w­erkje met tal van herin­ner­in­gen en fotografieën zoals dat in die dagen werd aangeduid.

Het Sport­fond­sen­bad

Zaankan­ters mas­saal op excur­sie naar Sportfondsenbad-​Oost
Door Ron Wessels


De exploitatie van het eerste zwem­bad van NV De Sport­fond­sen in Ams­ter­dam was een groot suc­ces. Dit in 1929 geopende Sportfondsenbad-​Oost werd ver­vol­gens slim ingezet als parade­paardje. Overal in het land wer­den nieuwe ini­ti­atieven ont­plooid om ook zo’n Overdekte te realiseren.

Sportfondsen-​directeur Han Bieren­broodspot reisde het hele land af om lezin­gen te geven. Vele belang­stel­len­den bezochten ver­vol­gens met spe­ciale spaarder­sreizen Ams­ter­dam om het won­der met eigen ogen te bek­ijken. Zaankan­ters pak­ten het groots aan.

Sportfonds1

Rosar­ium Vrien­den­tuin in de pri­jzen.
Pers­bericht

KMPprijs

De Rosar­ium Vrien­den­tuin is in de pri­jzen gevallen. Ze deden dit jaar mee met de kern met pit wed­strijd van de Konin­klijke Ned­er­landse hei­de­maatschap­pij. Door de maa­trege­len rond corona kon het één en ander niet door­gaan maar de doe­len zijn eigen­lijk alle­maal gehaald. Ver­hoogde bakken voor senioren, een voed­sel­bos, een fotowed­strijd en meer bewustz­ijn over eet­baar groen in je directe leefomgev­ing. Als bonus twee nieuwe bankjes en een groot zwijn uit een boom­stam.
Het was in ieder geval goed voor een derde plek.

Joomla tem­plates by a4joomla