Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bootwerk­ers en vlotters

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Bootwerkers0
“Ik heb gezocht naar vlot­ter­slaars, maar niet te vin­den via Google. Ze had­den gereed­schap, een lange en een korte pikhaak. En ze liepen op vlot­ter­slaarzen, mijn vader had ze. Leren laarzen met dikke houten zolen en daar kon je ook nog scherp onder zetten, dan gleed je niet uit. En arme don­ders die dat niet kon­den betalen namen klom­pen met band­jes er omheen en die sloe­gen dan spijk­ers scheef in de zool van die klomp, dan had je ook scherp”.

Exposi­tie Frans Room
Pers­bericht

FransRoom0Het huis annex ate­lier en opslag van Frans Room kreeg van de won­ing­bouwv­erenig­ing het stem­pel ‘gevaar­lijk’ en moest met spoed ontru­imd wor­den.
Veel dank aan allen die daar­bij hebben geholpen.

Met een deel van deze “Nalaten­schap van een Lev­ende” is de afgelopen dagen een ten­toon­stelling ingericht bij Adri­aanse Interieur in Zaandijk.

Deur tot Deur-​loop

Pers­bericht

DeurDeur

In sep­tem­ber staat Zaan­dam tra­di­tiegetrouw in het teken van de Dam tot Damloop en gekop­peld daaraan organ­iseert Men­nis­ten­erf voor de vierde keer op rij de Deur tot deur­loop voor haar cliën­ten. Op vri­jdag 20 sep­tem­ber is de start om 14.30 uur bij Men­nis­ten­erf (H. Ger­hard­straat 77 te Zaan­dam), de wan­del­ing is ongeveer 1 km en gaat door ‘onze’ wijk. We vertrekken uit de ach­ter­deur alwaar het startschot zal wor­den gegeven.

Ook De Zuid­kan­ter zal weer aan deze Deur tot Deur-​loop meedoen.

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla