Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ams­ter­dam en de Noordzeekanaal­havens vanuit de Lucht

Pers­bericht Arne­muiden, 18/​01/​2018

Zeehavenstitel

Zee­havens Ams­ter­dam en IJmond vanuit de Lucht is de titel van een splin­ternieuw lucht­fo­to­boek over het lang­gerekte havenge­bied langs het Noordzeekanaal. De havens hebben een zeer goed jaar achter de rug. Onlangs werd bek­end dat main­port Ams­ter­dam en de haven­bekkens van Zaan­dam, Bev­er­wijk, Velsen en IJmuiden geza­men­lijk een recor­dover­slag van 100 miljoen ton hebben bereikt.

His­torische Zaanse molens of windturbines?

Pers­bericht

hemmes header3

Deze vraag is onder­tussen cru­ci­aal gewor­den met ver­strekkende gevol­gen voor de planon­twik­kel­ing voor het eiland. In het plan van de Hemmes Groep werd uit­ge­gaan van een Zaanse woon­wijk met zes molens. Er hebben namelijk ooit tien molens op de Hemmes ges­taan en het aan­tal van zes leek ons recht doen aan wat Zaankan­ters vroeger ‘Het Molenei­land’ noemde. Twee molens op het ter­rein van Kramer (op de kop van de Hemmes) en vier op het ter­rein dat eigen­dom is van de gemeente. In de afgelopen jaren is, na veel over­leg tussen de gemeente en de Hemmes Groep, bedacht om drie molens op de Hemmes te her­bouwen. De Zaadza­aier, de Rogge­bloem en de Prolpot.

De Fuut (ver­volg van Het Twiske van toen)

Door Siem Meijn

In het jaar 1937 kwam de werkver­schaffing in het veen­wei­dege­bied dat nu het Twiske heet. Werk­lozen wer­den daar aan het werk gezet, of ze wilden of niet. Als ze een fiets had­den kon­den ze met de fiets en anders maar lopend. Moet je nagaan: iedere dag en dat drie jaar lang naar het Twiske lopen of fiet­sen, weer of géén weer. Alleen als er strenge vorst was mochten de arbei­ders thuis blijven.

Cor Reek — Ambachtss­chool 19411943

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Ambachtsschool CR 0

De heer Reek, geboren 16 april 1928. De lagere school deed hij op school 10 in de Sta­tion­sstraat. Frans Touw, van de Spar­winkel in de Emmas­traat, zat bij mij op school en die kwam ik hier in het huis nog tegen, we zijn nog op z’n 90e ver­jaardag geweest, wel bij­zon­der. In het laat­ste school­jaar was ik veel ziek, het was het oor­logs­jaar, toen moest ik het jaar over­doen. Dat deed ik op het Kat­te­gat in het 7e leer­jaar en dat was hele­maal niks, maar ik heb het overleefd.

Joomla tem­plates by a4joomla