Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

‘Van den ontzettende brand, die de halve Dam ver­woest’
van onze redac­tie, Ruud Meijns

BrandDam2(Titel hoofd­stuk in Brandweer­schet­sen, 1930)
‘Het was een zwoele nacht, maandag 10 juli 1911, ongeveer 2 uur, toen een hevige ramp de gehele gemeente in opschud­ding bracht’. Zo begint het hoofd­stuk over de grote brand van 1911 aan de Dam in Zaan­dam uit het boekje ‘Brandweer­schet­sen’ van H.A.L. van Hei­jns­ber­gen. Deze brand was niet alleen groot wat omvang aan pan­den betreft, maar ook door het over­li­j­den van 6 per­so­nen uit het gezin Heij.

FridaFrida Kahlo – viva la vida
Pers­bericht


In het kader van kun­st­film ver­to­nen filmthe­ater De Fab­riek en Artza­anstad op vri­jda­gavond 20 augus­tusFrida — viva la vida’. De film neemt je mee op een reis door het leven van een van de bek­end­ste vrouwelijke ico­nen: Frida Kahlo.
De avond begint om 19.10 uur met een inlei­d­ing van Marc Aijtink, directeur van Artza­anstad.
De terug­keer van Kun­st­Film­Fab­riek, met Frida – Viva La Vida: een fascinerend en inzicht­gevend portret van een geni­aal kun­stenares en een bij­zon­dere vrouw. In samen­werk­ing met en ingeleid door Artzaanstad-​directeur Marc Aijtink.

Agenda Bullek­erk

Pers­bericht

Augus­tus

Vri­jdag 6 augus­tus20.00 uur
Alexan­der Brous­sard & Friends
The Story of Elvis Pres­ley
Tick­ets € 22,50
In deze unieke voorstelling neemt voor­man Alexan­der Brous­sard u mee in een reis door de prachtige muziek, het woelige leven, de indruk­wekkende car­rière en het imposante oeu­vre van Elvis Pres­ley, ver­tolkt door Johnny E.
https://​bullek​erk​.nl/​e​v​e​n​t​b​r​i​t​e​-​e​v​e​n​t​/​a​l​e​x​a​n​d​e​r​-​b​r​o​u​s​s​a​r​d​-​f​r​i​e​n​d​s​-​t​h​e​-​s​t​o​r​y​-​o​f​-​e​l​v​i​s​-​p​r​e​s​l​e​y

Gratis zomer­ac­tiviteiten voor kinderen en vol­wasse­nen
Pers­bericht

t/​m don­derdag 19 augus­tus wordt Sum­mer Jam 2021 geor­gan­iseerd door Team Jon­geren­werk van de Sociale Wijk­teams Poe­len­burg, Pelder­sveld en Hoorn­seveld, Ros­molen­wijk en Zaandam-​Zuid. Dit even­e­ment vindt plaats in samen­werk­ing met FluXus en biedt kinderen tussen de 8 en 16 jaar leuke activiteiten in de zomer­vakantie. Daar­bij is er een spe­ci­aal aan­bod van Girlzz voor mei­den van 12 tot 18 jaar. Ook is er voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar de Zaanse Zomer Expe­ri­ence 2021, wat geor­gan­iseerd wordt door Sportbedrijf Zaanstad met medew­erk­ing van de Jon­geren­werk­ers op dins­dag 3, 10 en 17 augus­tus.
Naast activiteiten voor de jeugd, bieden de Sociale Wijk­teams ook mooie zomer­ac­tiviteiten voor volwassenen.

Drukker1De Fam­i­lie Drukker en de tragiek van Joods Alk­maar
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Abra­ham Drukker werd in Zaan­dam geboren op 13 sep­tem­ber 1895. Zijn oud­ers, vader Emanuel Drukker en zijn moeder Mar­i­anne van Thijn trouwen in 1882 en ves­tig­den zich op West­z­i­jde 286 waar Emanuel een winkel in galanterieën dreef.
Er werd nogal ver­huisd in Zaan­dam want na de West­z­i­jde woonde men in Wijk B 165 en als laat­ste op de Zuid­dijk 15 waar men meube­len en sou­venirs verkocht en waar later juwe­lier van Zijp z’n winkel had.

Joomla tem­plates by a4joomla