Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

TinusHut0De win­naar die het spel ver­loor
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

In een recent ver­sch­enen boek met deze titel van Mar­greet van der Hut vertelt zij het tur­bu­lente ver­haal van haar groot­vader Mar­i­nus van der Hut.
Na het over­li­j­den van haar vader vindt Mar­greet in de nalaten­schap van haar vader een onder­zoek dat hij heeft ingesteld naar het leven van zijn eigen vader: Mar­i­nus van de Hut. Het zal toch vooral de raad­selachtige dood van Mar­i­nus van der Hut zijn geweest die hem ertoe bracht dat onder­zoek te starten.

De Eerste Zaan­lijn
Door Peter de Vries – Ruud Meijns

Zaanlijn1

De eerste Hem­brug werd in 1910 ges­loopt.

Er zijn twee bruggen over het Noordzeekanaal geweest; twee Hem­bruggen. De eerste werd in 1887 gelijk­ti­jdig met de spoor­lijn tussen Zaan­dam en Ams­ter­dam in gebruik genomen. Deze Hem­brug en dus ook de spoor­lijn, had een ander tra­ject dat meer naar het oosten lag dan de lat­ere Hem­brug die in 1907 in gebruik werd genomen.

HammingBurge­meester Jan Ham­ming wil Tik­Tok­les
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Oproep: jonge Zaanse Tik­tokkers gezocht die burge­meester willen helpen
Burge­meester Jan Ham­ming heeft sinds kort een TikTok-​account: @burgemeester_Zaanstad. Hij heeft inmid­dels de eerste video’s gedeeld en er zijn ruim 500 mensen die hem vol­gen. Maar hij wil graag beter wor­den in goede Tik­Toks maken en zoveel mogelijk Zaanse kinderen en jon­geren bereiken. Daarom zoekt de burge­meester naar jonge Zaanse Tik­Tokkers die hem les willen geven.

De burge­meester doet een oproep: „ben jij of ken jij een influ­encer die mij wil uit­leggen hoe ik goede Tik­Toks maak? Laat dan van je horen!”

Vri­jwilliger gezocht voor redac­tie
Van onze redactie

De webkrant www​.dezuid​kan​ter​.nl voor Zaan­dam is op zoek naar vri­jwilligers die zich willen inzetten om de webkrant leuk, inter­es­sant en boeiend te maken voor onze lez­ers in Zaan­dam, maar ook lez­ers in Ned­er­land en daar­buiten.
We zijn een leuk team en zoeken ver­sterk­ing. Je kunt gewoon thuis aan de slag en eventuele artike­len doors­turen.
Is de Ned­er­landse taal moeil­ijk voor je, maar kun je wel een artikel schri­jven, dan zal de redac­tie de aan­passin­gen doen. Dat hoeft geen belem­mer­ing te zijn om mee te doen.
Kijk eens rond op onze webkrant en miss­chien zijn we net op zoek naar JOU!
e: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

HulshofHanen1Het Zaanse Hanen­pad
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Het was een gezel­lige bedoen­ing op zater­dag­mid­dag 24 sep­tem­ber 2022 in Wijk­cen­trum Dirk Prins in Zaan­dam.
Ger­rie Huls­ing pre­sen­teerde zijn boek “Het Zaanse Hanen­pad en haar bewoners”. Een his­torisch overzicht en tijds­beeld. Veel (oud)bewoners kwa­men samen waarmee het meteen een reünie was.
Joomla tem­plates by a4joomla