Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mevr. A. Pasterkamp — Jansen

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

Pasterkamp0

An Pasterkamp — Jansen (21011937) heeft net haar rijbe­wijs voor de scoot­mo­biel gehaald. Lange stukken lopen lukt niet meer, zeker niet nadat ze met de fiets gevallen was en het lopen alleen maar pijn­lijker werd. Nu kan ze weer eens naar het Noordzeekanaal, boot­jes kijken, dat deed ze ook altijd met haar man.

Wijk­a­gen­ten Zaandam-​Zuid

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Wijkagenten0

Als je met poli­tieagen­ten spreekt is er altijd de neig­ing om te willen horen van grote zaken, maar bij een wijk­a­gent gaat het toch voor­namelijk om de vele kleine din­gen die in een wijk spe­len. Daarom een gesprek met agen­ten Anita Lenzen (1986) en Joeri van Duijn (1982) even voor hun spreekuur in Wijk­cen­trum Dirk Prins begint. Hun poli­tieloop­baan begonnen ze respec­tievelijk in Ams­ter­dam en Den Haag.

Villa De Stormhoek

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

BruynzeelDeStijl0

In de tijd dat de firma Bruynzeel, na de brand in hun stoom­tim­mer­fab­riek ‘De Arend’ in Rot­ter­dam, zich in Zaan­dam ves­tigde, wordt ook meld­ing gemaakt van een won­ing aan de Pieter Ghy­sen­laan. Deze won­ing, van archi­tect Jan Wils, heeft in het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw een aan­tal kunstenaars/​vormgevers de kans gegeven kleu­ron­twer­pen en meubels voor de won­ing te maken. Dit alles in opdracht van Cor­nelis Bruynzeel Sr., die met de archi­tect en de vor­mgev­ers bevriend was geraakt.

Mon­u­ment Harenmakersstraat17

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

plaquette0

Op vri­jdag 22 sep­tem­ber is er een pla­que­tte gelegd in de straat bij het huis Haren­mak­ersstraat 17, ter her­denk­ing van het feit, dat in dit huis het pam­flet werd ges­ten­cild, de oproep voor de Februari-​staking voor Zaandammers.

Joomla tem­plates by a4joomla