Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vis­dief­jes — wie steelt vis van wie?

door Ron Ates

Eén van mijn oud­ste bezit­tin­gen is een boekje over vogels. Het heet Zien is Ken­nen. Ik heb de vijfde druk. Voorin staat in mijn bloedeigen hand­schrift: „Vrijd, 20 dec, ’57″, met vulpen, niet met balpen! Auteurs: Nol Bins­ber­gen en D. Mooij, tekenin­gen Rein Stu­ur­man. Alle­maal Zaankan­ters, geboren en geto­gen. Voor het gemak noem ik het boekje hierna ZiK. Ik ver­moed dat een hele gen­er­atie Ned­er­landse voge­laars groot gewor­den is met ZiK. Ik ben erg aan het boekje gehecht, hoewel het al een poosje aan restau­ratie toe is. Ik zal nooit ofte nim­mer toegeven dat de inhoud hier en daar een beetje bijgew­erkt zou kun­nen worden.

visdiefje1 op de uitkijk

Ver­man­ing – Weeshuis – Wasserij – Kinderopvang

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

De woor­den ver­man­ing, weeshuis, wasserij en kinderop­vang zijn in het kort de geschiede­nis van het pand dat op de plek van Oost­z­i­jde 240 stond. Voor mensen van mijn gen­er­atie; daar stond Oost­er­weide – het kinderte­huis. Maar dat daar ooit een wasserij in zat, wist ik pas toen ik een foto van de brand zag die de wasserij ver­woestte. Een geschiede­nis van het pand.

Het allereer­ste begin ligt bij de Doops­gezinde gemeente van Oost­zaan­dam. Om aan de noden van hun gemeen­tele­den tege­moet te komen besloot men in 1743 een huis te bouwen in de Noord aan de Schinkeldijk zoals de Oost­z­i­jde toen heette.

Daar is een teken­ing van, ver­moedelijk gemaakt door de zoon van dom­i­nee Jesse.

Oosterweide4

logoVuisterLunch­café in De Vuis­ter
Pers­bericht

Voor maandag 5 juni kunt u zich weer opgeven voor het Lunch­café om 12.3014.00 uur in Buurt­cen­trum De Vuis­ter, Molen­werf 44, 1541 WR te Koog aan de Zaan voor een heer­lijke lunch die door onze vri­jwilligers wordt bereid en geserveerd.
Niet alleen is de lunch is belan­grijk, maar ook de sociale con­tacten wor­den erg op prijs gesteld door de deel­ne­mers.
Zin om mee te doen? Geef u dan op bij Hedy Merck: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of: 06 110 000 64 en geniet op gepaste afs­tand weer van een heer­lijke lunch en een goed gesprek.
De kosten zijn € 4,50 en van tevoren opgeven.

Joomla tem­plates by a4joomla