Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Eisendrath, een ver­zonken fam­i­lie (18451945)

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Eisendrath0

Dat is de titel van het boek dat Erik Schaap in 2017 het lev­enslicht deed zien. Maar daaraan is veel voorafge­gaan.
De schri­jver begon in 2008 na het lezen van twee afschei­ds­brieven van Eisendraths dochters met een zoek­tocht naar de fam­i­lie. Na oproepen werd hij geholpen met veel doc­u­men­tatie en gesprekken met mensen die de fam­i­lie Eisendrath had­den gek­end. Want Bernard Eisendrath was huis­arts in Zaan­dam en het gezin woonde in de Booten­mak­ersstraat op nr. 108.

Mevr. A. van Gulik — de Boer

Van onze rdac­tie, Ruud Meijns

Gulik0

Maria (Riet) Aagje van Gulik — de Boer is geboren op 31 maart 1926 in de Czaar Peter­straat 52. Haar vader was met­se­laar en werkte bij Rus­sel­man en Hoen­der­dos op het Rusten­burg. Ze was enig kind maar had vier buurmeis­jes van de fam­i­lie Kelder die veel bij haar fam­i­lie over de vloer kwa­men. Haar moeder kon zo lekker koken en bakken. Ze maakte o.a. vlaggen­knop in een jus­pan­netje en ze maakte haar eigen boter.

Disco Happy Feet

Van onze redac­tie, Bar­bara Smith

happyfeet0

Dansen. Gezel­ligheid. Veilig. Dat alles kan bij Disco Happy Feet, een laag­drem­pelig feest dat maan­delijks in wijk­cen­trum Dirk Prins plaatsvindt. Dit komt tot stand door een team vri­jwilligers onder lei­d­ing van Carla Matta.

Joomla tem­plates by a4joomla