Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Lammes biljarter2

Bil­jarter Lammes
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Toen ik een foto in een oude krant van 7 mei 1930 zag staan van de heer Lammes die kam­pi­oen bil­jarten was gewor­den dacht ik direct dat dit dhr. Lammes van het café op de Zuid­dijk was.

Dat was natu­urlijk te mooi om waar te zijn.
De bil­jarter was G. Lammes en de caféeige­naar was C.M. Lammes.
Er werd vol­gens de berichten in de krant ook door dhr. G. Lammes gebil­jart in het café van C.M. Lammes. Maar G. Lammes was wel een kam­pi­oen en daar­voor werd hij door zijn club gehuldigd.

Lammes was lid van bil­jard­v­erenig­ing ‘Ons Genoe­gen’ en hij werd kam­pi­oen van Ned­er­land, 4e klasse Cadre op een groot bil­jard. Dat was even wen­nen want hij had tot nog nooit op zo’n groot bil­jard gespeeld. Een hele presta­tie.
Op de foto wordt hij met zijn kam­pi­oen­schap gehuldigd door zijn verenigingsvrienden.

Lammes biljarter

Joomla tem­plates by a4joomla