Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Merk­waardige Lijst­jes
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Ik weet nog dat we als jonge kinderen op de hoek van de straat met z’n tweeën klaar zaten om de num­mers van passerende auto’s te noteren. De één een schri­jf­blokje met pen en de ander goed oplet­ten. Gelukkig zag je de auto’s al van verre aankomen dus was het meestal een makkie. De num­mers had­den 2 let­ters en 2 x 2 cijfers, bijvoor­beeld ZP-​2009. En dan wachten tot de vol­gende auto. Zo druk was het toen nog niet.

In het dag­blad De Zaan­lan­der van 14 juli 1923 stond een andere lijst. De heer J. Krui­jver had vanaf 1868 tot 1923 alle per­so­nen bijge­houden wier leeftijd bij over­li­j­den 90 en plus was.
Tegen­wo­ordig zou dat de leeftijd van 100 jaar en plus moeten zijn denk ik.

Omdat het zo’n mooie lijst is heb ik ze hier bij elkaar gezet en wat beter lees­baar gemaakt. Wie weet vind u nog familieleden.

lijstjekop

lijstje2a lijstje3a

lijstje4a lijstje5a

lijstje6a

Joomla tem­plates by a4joomla