Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

VroegerRosmolen

Jong in de Ros­molen­bu­urt
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

In feb­ru­ari 1984 ver­scheen er een boekje met de titel “Vroeger, kind in de Ros­molen­straat”.
Als je ook de kleine let­tert­jes las was de titel „Hoe was het om vroeger kind in de Ros­molen­straat te zijn?”
Het boekje was het resul­taat van een geschiedenis­pro­ject van buurthuis de Kolk aan de Hei­jer­mansstraat, nu geves­tigd in de Klam­per­straat.

Het was gemaakt in samen­werk­ing met de scholen Willi­brord en Leegh­wa­ter. De diverse geïn­ter­viewde bewon­ers vertellen alle­maal over hun jeugd van 1908 tot en met 1946. Ieder heeft een eigen ver­haal en ik vond het ontzettend aardig om te lezen.

Natu­urlijk als ze het over kinder­spel­let­jes hebben dan komen er veel din­gen overeen.
Het oude boekje ligt nu in de bib­lio­theek van His­torisch Zaan­dam, maar het was niet zo best meer. Van­daar dat het opnieuw uit­getikt is en van wat meer foto’s is voorzien.
Het is voor u nu in te zien als PDF. Klik Hier.

Joomla tem­plates by a4joomla