Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Onthulling de IJz­ervreter
Van onze redac­tie, Ans Pieper

En daar stond hij ein­delijk: de IJz­ervreter, aan het fietspad bij winkel­cen­trum de Kaaijkhof in Assendelft.
Maan­den is er aan gew­erkt door kun­ste­naar David Bade in een leegstaand pand/​atelier in het winkel­cen­trum een zoge­heten com­mu­nity art project. Van al het oud ijzer en de bakken met sch­root van ingeleverde wapens is een kleurig beeld gemaakt in lila, turquoise en oranje.

IJzervreter4 IJzervreter5


In zijn ate­lier ontv­ing David veel kinderen, jon­geren en andere bewon­ers om er het gesprek aan te gaan over geweld en het bezit van wapens te begin­nen met messen. Bezoek­ers tek­enden op grote vellen aan de wand, kinderen knut­selden met klei of stukken ijzer. En David haalt nog graag het gesprek aan met een meisje die hem zei “Geweld infecteert een hele fam­i­lie, van slachtof­fer en van dader. Een baby die nog niet geboren is heeft er ook al mee te maken.” David heeft een huis ver­w­erkt in het beeld om het gebruik van geweld en wapens naar zijn mening alles te maken heeft met een thuis­si­t­u­atie. De IJz­ervreter eet alle wapens op en staat op een boot met de naam “Use­less” als bood­schap. In zijn benen zijn de con­touren van de Zaan te herkennen.

IJzervreter6

Er was veel belang­stelling voor de bijeenkomst. Burge­meester Jan Ham­ming, de wijk­man­ager, wijk­a­gen­ten, bewon­ers, maar vooral veel kinderen. Bewoner Max speelde ter open­ing op zijn didgerido. De leer­lin­gen van de Delta mochten met de burge­meester op de knop drukken waarna vuur­w­erk­fonteinen spoten en het beeld offi­cieel onthuld was. Stads­dichters Lisa van Ton­geren en Reinier Fosch droe­gen werk voor. Hierna werd het beeld van alle kan­ten bekeken en bespro­ken en kon er plaats genomen wor­den op het bankje van rups­band.
Het is de bedoel­ing dat het beeld ook op andere plaat­sen in de gemeente geplaatst wordt. Om de dis­cussie over wapen­bezit en geweld mede op gang te houden.

Het Min­is­terie van Justi­tie en Vei­ligheid en gemeente Zaanstad hebben geza­men­lijk opdracht gegeven voor dit project.

Foto’s: Ans Pieper


Joomla tem­plates by a4joomla