Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Straat­na­men — een gedoe

Van onze redac­tie; Ruud Meijns


Het geven van namen aan nieuwe straten kan soms nog wel eens lastig zijn. Dat hebben we laatst gezien met de naam Hobo, in een muziek­wijk, die veran­derd moest wor­den in Pic­colo. Nu schi­jnt het toch terug naar Hobo te gaan. De straat­na­men­com­missie heeft het er maar druk mee.
In okto­ber 1927 kwam in de gemeen­ter­aad een voors­tel om straat­na­men met ‘pad’ op het eind te wijzi­gen in ‘straat’. Het com­mu­nis­tis­che raad­slid Bosman kwam met het voors­tel om dan gelijk maar ook het woord ‘Prin­sen’ in Prin­sen­pad af te schaf­fen, want aan dit pad wonen geen prin­sen, maar alleen lez­ers van het Marx­is­tis­che week­blad De Tribune.

Hij stelde voor de naam te wijzi­gen in ’Krasny Okto­ber­straat’. Op z’n Hol­lands is dat “Rode Okto­ber­straat”. Het voors­tel haalde het niet.

straatnaamZo speelde er zich ook een strijd om namen af in het wijkje met namen als Dom­i­nee Baxs­traat, P.L. Tak­straat. In dit in 1920 voltooide wijkje werd zowel door won­ing­bouwv­erenigin­gen Zaans Volk­shuisvest­ing als ook door Pat­ri­mo­nium gebouwd. Zaans Volk­shuisvest­ing wilde als social­is­tis­che verenig­ing de grote lei­ders van de beweg­ing eren en kwam met namen als Karl Marx en Friedrich Engels. Dat viel bij­zon­der slecht bij de chris­telijke verenig­ing Pat­ri­mo­nium die met namen van Ned­er­landse chris­telijke lei­ders zoals Klaas Kater, A.S. Talma en Jan Wind­houwer kwam.

De kwestie liep zo hoog op dat er een voors­tel kwam om de hele wijk dan maar namen van bloe­men te geven. Maar Pat­ri­mo­nium hield vast aan de door haar gekozen namen. Tenslotte moest wethouder Duijs er aan te pas komen om tot een vergelijk te komen. Heel diplo­matiek over­tu­igde hij Volk­shuisvest­ing dat de namen van Marx en Engels toch eigen­lijk te groot waren voor zo’n klein wijkje. Daarop koos men ervoor om P.L. Tak en Dom­i­nee W. Bax met een straat­naam te eren.

Joomla tem­plates by a4joomla